Meksika Esperanto-Federacio

Meksika Esperanto Federacio estas civila asocio, sen lukraj celoj. Laŭ la statutoj, ĝiaj ĉefaj celoj estas:

a) Disvastigi la scion kaj uzadon de la Internacia Lingvo Esperanto;
b) Konsciigi la homojn pri problemoj, kiujn povus rezulti de la lingva diverseco;
c) Disvastigi la meksikan kulturon en Esperantujo monde;
ĉ) Favori la konon de aliaj kulturoj per Esperanto; kaj
d) Instigi inter ĝiaj membroj solidarecajn sentojn al aliaj popoloj.

Ĝi ankaŭ estas la hejmo por ĉiuj Esperanto-parolantoj kaj subtenantoj de la Esperanto-movado en Meksiko.

Paĝo de MEF ĉe Facebook
https://www.facebook.com/MEFanoj

Adreso de MEF
Meksika Esperanto-Federacio
c/o Mallely Martínez Mateos
Av. 523, No.187,
San Juan de Aragón I Sección,
Del. Gustavo A. Madero
México D.F.
CP 07969

Prezidantino: Mallely Martínez Mateos
Poŝtelefono: (+52) 55 14753963 Momente bv. sendi whatsApp mesaĝojn, ne eblas ricevi alvokojn.
Retadreso: estraro@esperanto-mexico.org

Pagoj:
nome de: Morayma Martínez Mateos
Kontonumero: 6284087436
Banko: HSBC
Clabe: 021180062840874362

Por pagoj kaj donacoj el eksterlando:
UEA-konto: mefa-h

Bv. nepre informi la kasistinon pri la sendo de mono al kasisto@esperanto-mexico.org!

Jen sube vi trovos dosierojn pri jaraj raportoj de MEF dum la jaroj 2009-2012. Ni invitas vin apogi la meksikan esperanto-movadon, Kiel? Fariĝu MEFmembro, donacu monon aŭ E-librojn, laboru kun ni!

Informoj pri la membreco ĉe la menuero "Membreco"