MEF diversflanke partoprenis je "Forumo de Universitataj Fakuloj pri Fremdaj Lingvoj" en UAQ*

Meksika Esperanto-Federacio (MEF) denove partoprenis dum lingvo-kongreso. Inter la 24a kaj la 26a de novembro 2010 en la urbo Querétaro, proks. 200 kilometrojn for de la ĉefurbo, okazis la akademie altkvalita XXIV Forumo de Universitataj Specialistoj pri Fremdaj Lingvoj (FEULE en la hispana) kun la temo “novaj tendencoj, novaj kuntekstoj, novaj retoj de kunlaboro, novaj retoj”. Ĝin ĉeestis ĉirkaŭ 300 fakuloj, inter tiuj, profesoroj de lingvaj fakultatoj de diversaj meksikaj universitatoj.

La evento estis organizita de la Lingva Fakultato de la Universitato Aŭtonoma de Querétaro (UAQ), kie ekde marto 2010 oni lernas Esperanton en liberaj kursoj. La instruistoj estas Sergio Romero A. kaj liaj gelernantoj, Carlos Hernández L. kaj Zyanya O´Neill P.

MEF ne nur havis la okazon fari standon, sed krome ĝi povis kontribui al la programo. Pro bonŝanco ni eĉ dufoje povis kontribui. Ĵaŭde oni subite demandis nin ĉu ni povus prezenti laborgrupon kaj ni jesis (alia planita ne okazis).

La MEF-anoj Sergio Romero kaj Martin Schaeffer dum unuhora laborgrupo antaŭ 16 ĉeestantoj prezentis erojn de la gramatiko kaj de la vortfarada sistemo de Esperanto.

La jam pli longe planitan kaj oficialan prelegon pri Esperanto partoprenis 46 personoj. La prezidantino de MEF, Mallely Martínez Mateos kaj Martin Schaeffer parolis pri la temo “Esperanto: komunikado kaj interkultureco”. Oni atente sekvis la prelegon kaj pluraj homoj poste kaptis la ŝancon viziti nian informstandon. En tiu ĉi kazo bone estis ke en la programo la prelego pri Esperanto aperis kune kun mallongaj informoj pri la lingvo kaj pri la celoj de Meksika Esperanto Federacio.

Oni demandis al ni ĉu ni povus donaci ion por la planata aŭkcio dum la fermo, MEF donacis “lernolibron” kun la celo kaj espero ke kiu havis la bonŝancon ricevi ĝin lernu la “Internacian Lingvon”. Jam je la fino la direktorino de la Lingva Fakultato, Ma. Eugenia Castillejos, dankis la kunlaboron de universitatoj kaj asocioj, inter ili ŝi menciis al MEF.

Rapide alvenis la oficiala fino de la kongreso. Vendrede vespere Mallely kaj Martin havis la okazon ĉeesti grupkunvenon de la Esperanto-klubo de Querétaro. Jes, en Querétaro intertempe ekzistas Esperanto-grupeto. El eŭropa vidpunkto temas pri junulara grupo, ĉar preskaŭ neniu ano aĝas pli ol 30 kaj la plej multaj eĉ ne estas pli aĝaj ol 25. Tio montras la junecon de la movado en Meksiko.

Je nia granda surprizo, la kunsidon ĉeestis Inĝ. Fidel Figueroa, kiu estas la dojeno de la Esperanto-movado en Meksiko. Li lernis Esperanton en la jaro 1954. Ne nur li, sed ankaŭ Mallely kaj mi sentis grandajn emociojn, vidante la junan grupon de Querétaro.

La plej multaj grupmembroj parolas Esperanton jam je relative bona nivelo. Sergio Romero, Carlos Hernández kaj Zyanya O´ Neil, instruistoj de la menciitaj kursoj en la universitato studas (aŭ studis) en tiu sama lingva fakultato kaj estas profesiuloj rilate al la instruado de lingvoj.

Ni revenos al Querétaro ĉar la direktorino de la lingva fakultato invitis la prezidantinon de MEF kaj min al renkontiĝo en la dua parto de decembro por priparoli la oficialan enkondukon de Esperanto en la lingva fakultato. Ĉu la movado en Meksiko ricevos kristnaskan donacon?

* Verkita de Martin Schaeffer

Categorías: