Meksika Esperanto-Federacio kreis informilon pri Esperanto*

Varbilo Dorsflanko
Varbilo FrontpaghoMeksika Esperanto-Federacio kreis novan flugfolion por informi pri la lernado kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto. La bela karto kaj enhavo estas la rezulto de la apogo kaj kunlaboro inter la Germana Esperanto-Asocio kaj Meksika Esperanto-Federacio. La tradukon de la germana al la hispana faris la prezidantino de MEF, Mallely Martínez Mateos.

Gravas ke la geesperantistoj kiuj deziras promocii la lernadon de Esperanto en sia urbo aŭ regiono uzas efektivajn rimedojn kiuj kaŭzas pli bonan rezulton. Tial Meksika Esperanto-Federacio pretas sendi al vi informilojn, vi povas vidi ĝin en tiu ĉi paĝo.

Skribu al informacion@esperanto-mexico.org kaj petu sendi informilojn al vi. Bv. indiki vian nomon, telefonon kaj adreson kaj la deziritan kvanton. Interesitoj nur pagos la sendokostojn, sendante la monon al la konto de MEF. Tutklare ni tre dankus ankaŭ pri donacoj por daŭrigi la produktadon de tiu aŭ alia materialo kun la celo plibonigi la Esperanto-movadon en Meksiko.

Vi povas elŝuti la karton en pdf: Varbkarto en PDF,
*Verkita de Martin Schaeffer.
 

Categorías: