Ni ripetos la kunkantadon, 24an de majo 11ah.

Pasintan semajnon ni okazigis amuzan, retan renkontiĝon, ni kantis kune, ridis kaj pro tio ni volas ripeti la aferon en tute frateca, internacia, Esperanta etoso.

Dato kaj horo: Dimanĉe, la 24an de majo, je la 11a laŭ meksikcentra kaj kolombia horo, tio estas je la 16a laŭ la universala tempo (UTC), je la 18ah. en la centro de Eŭropo. La kunveno daŭros du horojn, do kiam ajn en tiu tempo vi povas veni por kunkanti.

- Sekvu la jenan ligon, kiu venigos vin al renkontiĝo en Zoom: https://zoom.us/j/93290350417

- Meeting ID: 932 9035 0417

Meksiko kaj Kolombio invitas!!!