Novembre okazos Cseh-Seminario en Den Haag*

Oni kutime diras en Esperantio: "Zamenhof kreis la lingvon kaj Cseh la metodon por instrui gxin”. Jen, do, sxanco konatigxi kun la fama metodo iniciatita de Andreo CSEH kaj uzita de elstaraj instruistoj de nia E-historio kiel Hendrik SEPPIK, Julio BAGHY, Sigismundo PRAGANO, Lidja ZAMENHOF, ktp.

La seminario okazos inter la 6-a kaj la 8-a de novembro 2009, gxi estas destinita al instruistoj de Esperanto, kiuj volas studi la metodon de la fama Esperanto-pedagogo Andreo Cseh kaj trejnigxi en la plej aktualaj teknikoj de rektmetoda lingvoinstruado.

La seminarigvidanto estos Atilio ORELLANA ROJAS.

La instruado okazos en la Andreo Cseh-Domo, sidejo de la Internacia Esperanto-Instituto (Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando, tel +31 70 3556677).

Cxiu partoprenanto ricevos lernomaterialon, sed ne la libron 'Baza Cseh-Kurso', deviga literaturo por cxi tiu seminario. Fine de la seminario oni ricevos ateston pri cxeesto en la Seminario. La valoro de la lernomaterialo estas inkluzivita en la kursa kotizo.

Gejunuloj gxis 30-jaraj gxuas 50% rabaton. La kotizo povas esti pagita surloke, sed necesas frue aligxi, cxar sen aligxo de almenaw 8 personoj, la seminario ne okazos.

Rilate al tranoktado, IEI helpos en la trovado de tranoktejo law via mendo.

Por havi pli da informoj vidu http://www.iei.nl/cursussen_espe.htm kie vi trovos aktivadojn rilatajn al la Cseh-metodo.

*Informoj de Atilio Orellana.

Categorías: