Okazis esperanta renkontiĝo en Meksikurbo la 4an de oktobro*

La pasintan 4ª de oktobro okazis la renkontiĝo por geesperantistoj de Meksikurbo kaj de sia ĉirkaŭaĵo en la restoracio “Monte Kailas” kiu troviĝas proksime de la Nacia Aŭtonoma Universitato de Meksiko (UNAM). Tiu renkontiĝo estis organizita de kelkaj geestraranoj de MEF, kiuj loĝas proksime de tiu urbo.

Inter la partoprenintoj estis kelkaj gelernantoj de la nuna kaj pasintaj kursoj de Esperanto en la UNAM, ankaŭ partoprenis registritaj personoj en la retpaĝo “Lernu.net”. Inter aliaj personoj ĉeestis gravaj geesperantistoj, kiuj antaŭ multe da jaroj aktivis, kaj aktivas, en la E-o meksika movado kiel Fidel Figueroa, Luis del Valle kaj Guadalupe Vega.

Dum la agrabla manĝado, ĉiuj profitis la okazon konatiĝi kun aliaj. Poste ĉiu persono presentis sin dirante sian nomon kaj ion pri si mem. Preskaŭ ĉiuj komencantoj kuraĝis paroli esperante, malgraŭ kelkaj el ili eklernis la lingvon antaŭ malmulte da tagoj. Post tio, Daniel Moreno rakontis kio okazis dum la 7ª Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, aliflanke, Mallely Martínez parolis pri la 93ª Universala Kongreso okazinta en Roterdamo, Nederlando kaj Morayma Martínez pri la 64ª Internacia Junulara Kongreso en Szombathely, Hungario. Ili montris fotojn kaj dokumentojn sur kiuj oni povis vidi la aktivan partoprenon de meksikaj esperantistoj en ĉiu menciita evento.

La Nacia Aŭtonoma Universitato de Meksiko estos la sidejo de la 10ª Nacia Kongreso de Esperanto en Meksiko en 2009, tiu bona novaĵo entusiasmigis la patoprenintojn. Aliteme la prezidanitino de MEF, Mallely Martínez, profitis la okazon informi la ĉeestantan esperantistaron pri la laboro, kiun nun la estraro faras en la Federacio kaj invitis aliĝi al MEF por plifortigi la movadon kaj la evoluon de Esperanto en nia lando.

Finfine, kiel fundamenta temo, oni proponis daŭrigi kun ĉi tiaj renkontiĝoj kaj fari esperantan meksikurban grupon, la partoprenintoj apogis la ideon kaj montris intereson proponante kunvenlokojn kaj donante novajn ideojn por krei tiun grupon.

La celo de la renkontiĝo ne nur estis informi pri pasintaj kaj estontaj aktivecoj, sed ankaŭ kunigi la personojn, kiuj nun lernas la lingvon kaj kiuj, kelkfojoj, sentas sin izolitaj kiel se ili estus “unikaj” personoj” kiuj lernas Esperanton. Rilate al ĉi tiu temo, la novaj geesperantistoj konstatis ke “la Internacia Lingvo” havas realan kaj mondnivelan uzon.
*Verkita de Morayma Martínez

Categorías: