Partoprenu en konkurso, dezajnu la emblemon kaj afiŝon de la 14a MEK!

Meksika Esperanto Federacio (MEF) kaj la Loka Kongresa Komitato de la 14a Meksika Esperanto-Kongreso (14a MEK) invitas ĉiujn homojn, meksikanojn kaj eksterlandanojn, konkursi por dezajni kaj la emblemon kaj la afiŝon de la 14a MEK laŭ la subaj reguloj:

LA EMBLEMO

1. esprimu iel Meksikon kaj Esperanton kaj, eventuale, la temon de la kongreso, kiu estas “Interkultura komunikado kaj internacia perado”.

2. ne enhavu kopirajtitajn elementojn.

3. devos esti liverita en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

LA AFIŜO

1. enhavu la sekvajn skribajn informojn:

-ĉefan organizanton (Meksika Esperanto Federacio),

-kongresejon (Fakultato pri Komuniksciencoj de la BUAP),

-kongresurbon (Puebla),

-daton (16a-19a de novembro 2018),

-kongresan temon (“Interkultura komunikado kaj internacia perado”),

-retpaĝon de MEF (www.esperanto-mexico.org),

-etajn informojn pri la kongresa programo (prelegoj, labortabloj, kursoj, ekzamenoj, distra programo).

2. enhavu kiel bildajn elementojn:

-tiajn rilataj al Esperanto kaj al la kongresa temo,

-emblemon gajnontan en tiu ĉi konkurso (ie lasu etan spacon por poste inkludi ĝin),

-emblemon de la institucioj, kiuj kunlaboras en la okazigo de la kongreso (la dosieroj troviĝas fine de tiu ĉi teksto):

a) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla kaj ties Fakultato pri Komuniksciencoj,

b) de la Akademianaro pri Bildo kaj Memuaro kaj de Socia Esplorado,

c) de la Universitata Laboratorio pri Bildo kaj Memuaro (ĉu la malhela, ĉu la hela, tio estos persona prefero).

3. ne enhavu kopirajtitajn elementojn,

4. devos esti liverita en formato TIFF, JPEG aŭ PNG (alta rezolucio).

  PREMIO

La premio por la dezajnogajnontoj estos simbola, tamen grava pro la signifo de kunlaboro kaj integriĝo de homoj al la movado. La premio ne estas transdonebla kaj ne eblas ŝanĝi ĝin kontraŭ mono. Ĝi konsistos je:

Aliĝo al Meksika Esperanto Federacio por 2018. En la kazo ke la koncerna homo estus jam aktiva membro dum tiu ĉi jaro, la membreco estos por 2019.

Senkosta partopreno en la 14a MEK.

Aliĝo al Universala Esperanto Asocio 2018, kat. MG. En la kazo ke la koncerna homo estus jam aktiva membro dum tiu ĉi jaro, la membreco estos por 2019.

Materialo de la libroservo de MEF, kun valoro ĝis sescent meksikaj pesoj.

Kroma publika rekono esti la dezajninto de la emblemo kaj / aŭ la kongresa afiŝo.

RIMARKOJ:

  • Konsideru ke, por presado, la afiŝo estos 43.18 X 27.94 centimetrojn granda, tiu estas la formato “tabloid”.
  • Dekomence la afiŝo estu nur Esperante, sed se la gajnonto estas hispanparolanto, li /ŝi faros ankaŭ la hispanan version post la informo ke li / ŝi gajnis.
  • Unu sama persono povas konkursi dezajnante kaj la emblemon kaj la afiŝon.
  • ATENTU!!! Ni plilongigis la limdaton por ricevi konkursmaterialon, sendu vian proponon plej malfrue la 10an de junio 2018 al la sekva retadreso estraro@esperanto-mexico.org . Bv. inkludi personajn informojn:

   1. kompletan nomon,

   2. aĝon,

   3. genron,

   4. naciecon,

   5. kontaktinformojn (retadreson / telefonnumeron),

   6. ĉu esperantoparolanto?

   7. etan priskribon de la dezajno.

  • La dezajnoj gajnintaj apartenos al Meksika Esperanto-Federacio kaj ne eblos ilin uzi por aliaj kaŭzoj sen permeso de la estraro de la asocio.
  • La nomojn kaj datumojn de la konkursantoj nur konos Mallely Martínez Mateos, prez. de MEF, kiu ne rajtas informi pri ili al la aliaj membroj de la ĵurio.

  ĴURIO

La ĵurio konsistos je:

a) du profesiaj dezajnistoj,

b) du elstaraj eksterlandaj Esperantistoj elektitaj de la MEF-estraro,

c) du aktivaj membroj, kiuj en la lastaj kvin jaroj estis membroj de MEF,

d) la Loka Kongresa Komitato kaj,

e) la estraro de Meksika Esperanto Federacio, escepte de Mallely Martínez M., kiu kolektos la dezajnojn.

REZULTOJ

La rezultojn ni publikigos la 16an de junio 2018 en la retpaĝo de Meksika Esperanto Federacio.

Ĉu duboj, demandoj? Skribu al estraro@esperanto-mexico.org

Categorías: