Select language

Pasporta Servo

La Pasporta Servo estas gastiga servo por la tutmonda Esperanto-parolantaro. Ĝi estas ege grava servo kaj ni ĝojus se vi povus aliĝi al tiu servo. Se vi mem ne volas stari en la libro por gastigantoj bv. sendi al ni viajn kontaktinformojn. Kaze de demandoj el eksterlando ni kontaktos vin.

Grava estas ke tute ne estas bezonata bonegaj kondiĉoj. Se vi ekz. ne havas ekstran dormĉambron aŭ nur havas matraceton kaj ne ekstran liton tute ne gravas. Ankaŭ ne estas bezonata grandega loĝejo por la Pasporta Servo. Multe pli gravas ke vi ofertas vian hejmon al Esperanto-parolantoj el la mondo. La Pasporta Servo estas bonega ebleco por konatiĝi kun aliaj kulturoj kaj kutimoj.

Bv. informi nin, se vi ankaŭ pretus akcepti MEF-membrojn okaze de bezono.

Ĝeneralajn informojn pri la Pasporta Servo vi trovas ĉe: http://www.pasportaservo.org