Pli kaj pli da homoj lernas Esperanton en ĉeestantaj kursoj*

Hodiaŭ, la 14an de majo, por la 3a fojo esperantoparolantoj renkontis sin en restoracio MUSUME, sed tiu ĉi estis speciala kunveno pro la fakto ke ni festis la finon de 2 kursoj por komencantoj okazintaj en la ĉefurbo de la lando. Dum 15 semajnoj la partoprenintoj lernis la bazan gramatikon kaj ekprobis la riĉecon de Esperantujo.
Entute ricevis atestilon pri la kurso 47 plenkreskuloj je diversaj aĝoj, profesioj, interesoj sed kiuj komune decicis eklerni la Internacian Lingvon Esperanton kaj kiuj tuj sekvos la lernandon en nova ĉeestanta kurso.
Morayma kaj Mallely Martínez, ambaŭ estraraninoj de MEF, tre ĝojis tiun novan sperton instruante en grandaj grupoj, antaŭe ni gvidis malgrandajn grupojn kaj tio ebligis havi multe da atento al ĉiu lernanto, tamen ni rimarkis ke ankaŭ eblas havi tre bonajn rezultojn en grandaj grupoj se la instruistoj serioze kaj entuziasme faras la taskon kaj, kompreneble, se la lernantoj reciproke kaj respondece helpas en la konstruo de lernema, bela, respekta kaj amikeca etoso dum la klasoj.
La celo de la lernantoj nun estas akiri pliajn bonajn esperantajn konojn. Certe la esperantistaro kontribuos, rekte aŭ ne rekte, en la atingo de ilia celo.
Espereble en la ĉefurbo kaj en la tuta lando iĝos novaj esperantaj instruistoj por povi helpi tiujn, kiuj senpacience atendas ĉeestantajn kursojn.
Ni invitas la interesulojn kontroli en nia retpaĝo la informon pri estontaj ĉeestantaj kursoj kaj por tiuj uloj, en kies loĝloko ne estas tiaj kursoj, ni rekomendas eklerni la lingvon per retaj lerniloj.
ĜIS LA VENONTA!
* Verkis: Mallely Martínez

Categorías: