Agrabla Zamenhofa Tago okazis en la ĉefurbo de Meksiko*

Meksikaj esperantoparolantoj festis la Zamenhofan tagon en diversaj urboj de la lando: Cholula, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro kaj en la Ĉefurbo. En tiu ĉi lasta partoprenis entute 45 personoj, ĉefe estis homoj de la ĉefurbo, tamen ĉeestis uloj de aliaj provincoj: Estado de México, Morelos, Hidalgo kaj Sonora.

Iomete antaŭ la 13a horo ĉio komenciĝis per bonvenaj vortoj de prezidantino de Meksika Esperanto Federacio, Mallely Martínez, kiu invitis la homojn sidiĝi ĉe diversaj tabloj kun la celo koni novajn parolantojn de la lingvo.

Estrinoj de la asocioj prezentis la organizantojn de la 13a Meksika Esperanto-Kongreso, kiu okazos venontjare en ĉi tiu urbo, ankaŭ ili transdonis KER atestilojn al sukcesintoj de la ekzameno farita lastjunie en Tecámac, Estado de México.

Post la manĝo Martin Schäffer legis biografiajn informojn pri la kreinto de la Internacia Lingvo, dro. Ludoviko Zamenhof, kaj tio kondukis nin al la tranĉado de la kuko. Ĝin ektranĉis membroj de MEF, kiuj venis de ekster la urbo nur por festi kun ni tiun gravan tagon en Esperantujo.

Parolante pri membroj, kelkaj homoj profitis la okazon (re)membriĝi al MEF kaj je la fino de la renkontiĝo, kiel tradicie, Meksika Esperanto Federacio lotumis inter la ĉeestantoj librojn en aŭ pri Esperanto, la bonŝanculoj tre feliĉe ricevis la donacon.

La kunveno finiĝis je la 16a 30 per bondeziroj kaj kun la emo sekvi la instruadon, lernadon, disvatigadon de la lingvo dum 2013.

* Verkis: Mallely Martínez M.

Categorías: