Renkontiĝoj - Internaciaj

NASK 2018: Elstaraj instruistoj, kvar kursoj, kaj Kino-Teatro-Festo!*

La Nordamerika Kursaro de Esperanto (NASK), estos tre speciala ĉi-jare: estos kvar niveloj de instruado (inkluzive de la komencanta kurso, la unuan fojon en multaj jaroj), famaj instruistoj (Katalin Kováts, Anna Löwenstein, José Antonio Vergara kaj Thomas Alexander) kaj la speciala gastparolanto: la antaŭa prezidanto de UEA, Renato Corsetti, plus, samtempe kun NASK denove okazos KTF: Kino-Teatro-Festo. Jen nur kelkaj kialoj veni al NASK-2018 (3-12a de julio 2018, Raleigh, NC, Usono)!

NASK okazos en la universitato  William Peace (Raleigh, Usono), kaj, jen denove, ĝi kunigas la fortojn kun KTF (Kino-Teatro-Festo). Ĉi-jare anstataŭ la kutimaj tri kursoj (por post-komencantoj, progresantoj kaj progresintoj), NASK ofertos kvar kursojn, inkluzive de la komencanta kurso instruata de Thomas Alexander (Usono), por tiuj, kiuj ankoraŭ ne lernis la lingvon aŭ bezonas solidan bazan revizion de la lingvo. Katalin Kováts (Hungario/Nederlando), veterana NASK-instruisto, instruos kurson por progresantoj, kiuj ŝatus fokusiĝi pri la praktikado de Esperanto kaj poluro de siaj lingvokapabloj.

La 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos en Havano venontan februaron*

Se vi ĉeestis en 2010 unu el la internaciaj eventoj okazintaj en Kubo, ILEI Konferenco, UK, IJK, certe vi scias kial indas partopreni aranĝojn en tiu belega insulo kaj se vi ne havis tiam la eblon, nun vi havas novan ŝancon por ĝui Esperantujon en amikema, afabla, suneca etoso, kial? Ĉar la 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos inter la 11a kaj 18a de februaro 2018 en Havano, Kubo.

Per la ĉefa temo de la kongreso “Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”, la partoprenantoj havos la okazon konatiĝi kun nuntempaj problemoj kaj agadoj, kiuj rilatas al amerikanoj, tamen ankaŭ estos diversaj programeroj kiel kursoj, artaj, distraj kaj, kompreneble, tiuj, kiuj rilatas al la esperanta movado: AMO seminario estos inter la plej atendataj kaj utilaj eroj de la aranĝo por lerni kiel pli bone kontribui en la movado kaj disvastigi Esperanton.

En Togolando okazos la 73a IJK en 2017!

Ĉu vi rimarkis ke ĉifoje la Internacia Junulara Kongreso estos tute speciala? Kial? Ĉar ĝi okazos en Togolando, Afriko. Ni ĝojas ke tiel supozeble pluraj afrikanoj povos ĝui Esperantujon sen tiom multe elspezi vojaĝante al alia kontinento.

La okazaĵo estos inter la 5a ĝis la 12a de aŭgusto kaj ĝin gastos la bela urbo Aneho, sudoriente de la lando.

Se vi interesiĝas partopreni ĝin kaj havi pliajn informojn, starigi demandojn, bv. iri al la Facebook paĝo de la 73ª IJK, kiu troviĝas en: https://www.facebook.com/events/199822443807812/ 

Ek al Afriko, ek al IJK!

La 102-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Azio*

Jam iom pli ol cento da UK-oj okazis ekde kiam unuafoje Eŭropo atestis la realigon de eble unu el la plej karaj revoj de D-ro Zamenhof: la kunveno de homoj kun homoj kaj ne nur de naciecoj kun naciecoj inter “gastamaj muroj”.

Ĉijare venontsomere, de la 22a ĝis la 29a de julio, la ĉefurbo Seulo de Suda Koreio same kiel antaŭ jam pli ol 100 jaroj faris la urbo Boulogne-sur-Mer (Francio), oferos siajn murojn al centoj da personoj el almenaŭ pli ol 61 landoj.

La kongreso okazos laŭ la temo “Vojoj al daŭripovo” kiu disvolviĝos pere de kunvenoj, prelegoj kaj kulturaj eventoj en Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj (HUFS), la naskiĝloko de fremdlingva edukado en Koreio. Aliaj atendataj programeroj estas la kursoj pri la Korea lingvo kaj Esperanto.

Venu al la Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto inter la 4a kaj 13a de julio!*

La Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto, NASK 2017, revenos al Universitato William Peace en Raleigh,  Norda Karolino la kvaran fojon.  Du elstaraj eksterlandaj instruistoj akceptis la inviton partopreni:  Katalin Kovats (Hungario/Netherlando) instruos en la Supera Nivelo, kaj ŝia edzo Sylvain Lelarge (Nederlando/Francio) instruos en la Meza Nivelo.  Ili ambaŭ instruis kiam la kursaro okazis en Brattleboro, Vermonto ĉe la Altlernejo de Internacia Trejnado (School of International Training) en 2006. Lee Miller (Usono) instruos en la Post-Baza nivelo.

Ĝuste antaŭ NASK okazos la Landa Kongreso de Esperanto-USA, samloke tiel ke oni povos veni por la Kongreso kaj resti por NASK. La kongresaj datoj estos 30 junio-3 julio. Studantoj por NASK alvenos la 4an de julio kaj foriros la 13an; lecionoj okazos de la 5a ĝis la 12a. Vespere de la alventago, studantoj povos spekti  la piroteknikaĵojn en la urbcentro.  (La Universitato William Peace estas je promendistanco, kaj la artfajraĵoj estas videblaj de la kampuso). 

Kuracistoj, la dua skajpa renkontiĝo estos la 30an de januaro!*

Kiel oni informis, la unua skajpa renkontiĝo por kuracistoj, kiuj parolas Esperanton estis tiom sukcesa, ke la partoprenintoj decidis daŭrigi la kontakton kun kolegoj kaj doni la ŝancon al aliaj intregri sin al la teamo por kune lernadi pri iliaj fakoj. Tial la 2a skajpa renkontiĝo estos sabate, la 30an de januaro je la 14a horo, laŭ la universala tempo, je la 9ah. por Meksiko, 16ah.por la centro de Eŭropo.

Dro. Cutiño kaj drino. Maldonado, organizantoj de la evento, esperas ke ĉifoje povos partopreni pli da personoj de aliaj kontinentoj ĉar lastjare la plej multo de la homoj estis de la amerika kontinento.

Ĉiel je nia flanko, ni instigas la meksikajn kuracistojn aliĝi al la okazontaĵo kaj profiti tiun interesan sperton.

Kiel aliĝi?

Kuracistoj el Esperantujo, lernu skajpe pli pri via profesio!*

Ĉar oni povas multflanke profiti Esperanton ne nur por monde amikiĝi kaj vojaĝi sed ankaŭ por lerni pri la propra profesia fako, Roberto Cutiño el Kubo, specialisto pri familia medicino kaj Denice Maldonado el Meksiko, specialisto pri rekapabligo, invitas vin al la 1a skajpa renkontiĝo por kuracistoj, kiuj parolas Esperanton.

Ne gravas kiu estas via kuracista specialaĵo, la ĉefaj celoj estas kunigi Esperantajn kuracistojn kaj interŝanĝi spertojn, sed tio, kio ja nepras estas ke vi antaŭanoncu vian deziron partopreni, por tion fari, bv. kontakti al Denice, ŝia skajpa nomo estas “kuracistino”.

La okazaĵo estos en sabato, la 24an de oktobro je la 14a horo, laŭ la universala tempo, je la 9ah. por Meksiko, 16ah.por la centro de Eŭropo.

Aŭguste estos IJK en Wiesbaden, Germanio*

Unu el la plej atendataj eventoj por la esperantoparonlantoj estas la Internacia Junulara Kongreso, kiu okazas ĉiujare en diversaj partoj de la mondo. En 2015, la 71an IJK estos gastigata de la germana urbo Wiesbaden kie, parenteze, oni filmis la meksikan filmon “Guten Tag Ramón”.

IJK komenciĝos tuj post la Universala Kongreso, tio estas, la 2an de aŭgusto kaj finiĝos en la 9a. Kiel kutime la programo estos interesa kaj mojosa, la partopreno multnombra kaj la sperto ne forgesebla.

Ĉu vi volas scii pli pri la evento? Do vizitu la sekvajn paĝojn, kie estas kompletaj informoj:

Retpaĝo de IJK: http://ijk2015.tejo.org/

Facebook: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/junularakongreso?fref=ts

Niaj etuloj ankaŭ ĝuas Esperantujon internacie, ĉifoje en la 44a IIK*

Kiel certe oni scias, ekzistas denaskaj esperantoparolantoj kaj ankaŭ aliaj etuloj, kiuj ekde frua aĝo lernis la lingvon kaj enmiksiĝas en la esperanta mondo. Bonŝance lak relative regule, samtempe oni okazigas Universalan Kongreson (UK) kaj Internacian Infanan Kongreseton (IIK) en urboj proksimaj tiel ke la gepatroj kaj la gefiloj havas la eblon je sia flanko ĝui Esperantujon laŭ specifaj aktivecoj.

Per la ĉefa temo “Ardeoj”, la 44a IIK okazos ĉifoje en la franca urbo Villeneuved'Ascq, inter la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto. La programo estos interesa, direktita al geknaboj de diversaj aĝoj por amuzi, ĝuigi, lernigi kaj okupigi ilin.

Ĝis nun aliĝis homoj el Ĉinio, Francio, Germanio, Hispanio, Luksembergio, Meksiko, kaj Pollando, tamen oni atendas ankoraŭ pli da partoprenantoj.

Niaj meksikaj geknaboj planas riĉigi la 44an IIK pere de prezento de tradiciaj dancoj, teatraĵo kaj kundivido de nia kulturo.

Kiel la 1a, la 100a UK estos en Francio*

La plej grava evento en Esperantujo alproksimiĝas, t.e. la Universala Kongreso de Esperanto (UK) kaj ĉijare ĝi estas speciale grava ĉar ni okazigos la 100an. Tiel kiel la 1an UK, Francio gastos ĝin inter la 25a de julio kaj 1a de aŭgusto en la norda urbo Lillo.

Per la ĉefa temo “lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj” la evento havos diversajn prelegojn, kursojn, ekskursojn, ekzamenojn, koncertojn por ke la partoprenantoj havu la eblon ĝui riĉan programon kaj, kiel ĉiam, diversajn kulturojn pere de la renkonto kun homoj de preskaŭ 70 diversaj landoj el la kvin kontinentoj, inter ili la plej diversaj kiel Inda Unio, Japanio, Kazahxio, Mongolio, Singapuro, Senegalo, Svislando, Turkio kaj kompreneble Meksiko.

Rigardu la inviton al la kongreso kadre de la LKK: https://www.youtube.com/watch?v=c59nKHjSbeM&feature=youtu.be

Pli detalaj informoj vi trovos en la sekvaj retpagxoj:

48a ILEI konferenco estos en Oostende, Belgio!*

Ĉu vi estonte planas instrui Esperanton aŭ eble vi jam faris / faras? Ĉu vi instruas aliajn lingvoj kaj ŝatus interŝanĝi spertojn kun diversaj lingvoinstruistoj? Aŭ eble vi estas E-aktivulo kaj volas gvidi kurson? Do tiu ĉi evento estas ege grava por vi kaj estus bone se vi povus ĝin partopreni.

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) prepariĝas jam por helpi tiujn homojn dum la 48a ILEI Konferenco per kursoj, diskutoj, edukaj aktivecoj kaj interŝanĝo de materialo kaj spertoj.

Venu al Oostende, Belgio inter la 17a kaj 25a de julio kaj profitu la sperton, lernu kaj lernigu Esperanton, tuj post tiu evento, vi povus iri al Lillo por partopreni la 100a UK.

Por havi pli da informoj, bv. iri al la oficiala paĝo de 48a ILEI: http://www.ilei.info//agado/Ostendo2015.php

* Verkita de Mallely Martínez per informoj de la ttt de ILEI.

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos en Norda Karolino*

Ĉi-jare NASK revenos al la Universitato William Peace en la centro de bela Raleigh, ĉefurbo de Norda Karolino, krome ĝi okazos kune kun la Kino-Teatro-Festivalo. Venu de la 30a de junio ĝis la 9a de julio por ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, butikoj, kaj sidejoj de la registaro, ĉiuj piede atingeblaj de la universitata kampuso.

Kiel ĉiam, la instruistoj estos profesiuloj, kiuj certe ege helpos vin plibonigi viajn lingvokonojn, krome estos diversaj programeroj. Por kelkaj homoj estos stipendioj. Partoprenu, profitu kaj lernu!

Por havi pli da informoj, ekz. kotizoj, aliĝo, programo, ktp. bv. viziti la oficialan paĝon de NASK ĉe http://nask.esperantic.org/

* Informoj prenitaj de la retpaĝo de NASK

Buenos Aires gastigos la 99an UK, 27a jul - 2a aŭg

La 99a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Buenos Aires, Argentino inter la 26a de julio kaj la 2a de aŭgusto. La kongresejo estos la “Hotel Panamericano”, moderna kaj komforta konstruaĵo, kiu troviĝas en la centro de la urbo.

La ĝenerala temo estas: “Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daŭripova estonteco”, la programo estos tre interesa, atendu la publikigon de la dua bulteno, kie vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp.

Certe estos partoprenantoj de ĉiu kontinento, ĉifoje granda kvanto da brazilanoj, francoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Benino, Bosnio, Niĝerio, inter aliaj. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

La 70a IJK estos julie en Fortalezo, Brazilo

La 70a Internacia Junulara Kongreso (IJK), unu el la plej ŝatataj renkontiĝoj en Esperantujo, ĉijare okazos en la paradiza urbo Fortalezo, nordoriente de Brazilo. La evento estos inter la 18a kaj la 25a de julio, ĵus antaŭ la UK en la ĉefurbo de Argentino.

Partopreni ĉi tiun IJK estos ne forgesebla sperto pro diversaj kialoj:

  • tie estas unu el la plej multnombraj esperantoparolantoj de la mondo, kie junuloj ankaŭ multas kaj bone organiziĝas,
  • kvankam julie en Brazilo estas vintro, la plej malalta temperaturo estas 25ºC,
  • allogaj turismaĵoj estas ĉie en tiu lando kaj la kongresanoj povos profiti postkongresajn ekskursojn organizataj de la LKK,
  • post la IJK vi povos iri la la najbara lando por partopreni la 99an Universala Kongreso de Esperanto.

Informojn pri kotizoj, kongresejo, aliĝoj, ktp, oni publikos en la oficiala retejo de la 70a IJK, kiu troviĝas en http://ijk.brazilo.net/

1a Internacia Esperanto Kongreso en Nikaragvo

Danke al la subteno de Esperanto Internacia kaj al la organizado de lokaj esperantoparolantoj, inter la 24a kaj 27a de januaro okazos la 1a Internacia Kongreso en Nikaragvo, en la belega kaj historia urbo Granada.

Ĉu ne estas bona eblo por skapi de la malvarmeco kaj ĝui bonan kaj internacian etoson? Efektive ĝi estos tute internacia ĉar jam aliĝis homoj el Germanio, Italio, Kanado, Kostariko, Kubo, Meksiko, Pollando, Usono kaj kompreneble el Nikaragvo.

Ĉu vi volas pli da informoj? Vizitu http://www.esperanto-nicaragua.org/eo/kongreso

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj