Renkontiĝoj - Internaciaj

En Israelo estos la 69a Internacia Junulara Kongreso*

La Internacia Junulara Kongreso (IJK) estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

La urbo Nazareto, Israelo, gastos la 69an IJK inter la 19a kaj la 26ª de aŭgusto 2013. La kongreso estos perfekta ŝanco sperti vivadon en tiu interesa lando plenplena da diverseco; bunta turisma programo estas planata, konatigante la ĉeestantojn kun la loka kulturo, aŭde, vide kaj guste.

Muzikfestivalo FESTO en Moresneto, 10a-18a aŭgusto 2013*

FESTO estas ĉiuaŭgusta muzikfestivalo organizita de la Junulara Esperantista Franca Organizo, kiu okazas en okcidenta Eŭropo. Ĝi kunigas homojn de ĉiuj aĝoj kaj de ĉiuj landoj ĉirkaŭ kuna amo de muziko kaj revoj pri senlima mondo. Se Esperanto estas internacia lingvo, muziko estas internacia plaĉo kaj dum FESTO kuniĝas kaj esperantlingvaj grupoj kaj lokaj muzikgrupoj por miksi la publikojn kaj kunigi homojn. Sed FESTO ne estas nur koncertoj.

ĉi jare, FESTO decidis reveni al iama esperanto-ŝtato: Moresneto, Belgio! Ĝi estos inter la 10a kaj la 18a de aŭgusto 2013. La kotizo dependas de la loĝlando de la partoprenonto kaj de la tranoktejelekto, ĝi estas inter 40 kaj 205 eŭroj, krome oni devas aldoni monon por manĝo, kiu estos ne plu ol 95 eŭroj entute por 3 manĝoj tage dum la tuta evento.

Sendube la programo estos plenplena da bonaj aktivecoj, por havi pli da informoj, bv. iri la la ĉefa retpaĝo de FESTO:http://alesk.eu/festo2013/

La 98a Universala Kongreso de Esperanto estos julie ĉijare en Rejkjaviko, Islando*

La 98a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Rejkjaviko, Islando inter la 20a kaj 27a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la koncertejon “Harpa”, bela, tute nova, moderna kaj komforta konstruaĵo.

La ĝenerala temo estas: “Insuloj sen izoliĝo: por justa komunikado inter lingvokomunumoj”, la programo estos kiel ofte ege interesa, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://uea.org/pdf/db_2013_rejkjaviko.pdf

Certe estos partoprenantoj de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Bosnio, Gvajano, Hinda Unio, Irano, Mongolio, Pakistano, Serbio, Turkio, inter aliaj. Kompreneble Meksiko ankaŭ partoprenos.

Iru al la sekva ligo por spekti filmeton pri Islando http://www.youtube.com/watch?v=9-uTbbK0rdE kaj vidi kial

SES okazos en Martin, Slovakia, julie 2013*

Somera Esperanto-Studado (SES) estas renkontiĝo kreata de “E@I”, ĝi okazas ekde 2007 ĉefe kun la celo plibonigi la lingvan lernadon – nivelon de la partoprenantoj. Ĝi okazos ĉijare inter la 12a kaj 20a de julio en la urbo Martin, Slovakio. Martin troviĝas en la norda parto de la lando.

La programo konsistos ĉefe je:

  • Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto;
  • Posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj ktp.;
  • Vespere: Nacia kaj Internacia Vesperoj, koncertoj, filmo-spektado, diskoteko...

La Esperanto-instruadon gvidos spertaj Esperanto-instruistoj en 5 grupoj, laŭ la lingvo-nivelo.

46a Konferenco de ILEI estos en la Esperanta Urbo

La 46a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) havos ĉijare la ĝeneralan temon: “Instruado de Esperanto al ĉiuj generacioj” kaj ĝi okazos en Herzberg, la Esperanta Urbo troviĝanta en Germanio.

Ĝi estos inter la 12a kaj 18a de julio, ĝuste semajno antaŭla okazigo de la Universala Kongreso en Islando, pro tio la organizantoj planas komunan veturadon tien.

La kotizoj dependas de kie loĝas la partoprenanto kaj de la aliĝdato. Pliajn informojn kiel loĝebleco, ekskursoj, programo, kotizojn, ktp. vi trovos ĉe

http://ilei-konferenco.esperanto-urbo.de/page.php?pid=51716637

 

Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos ĉe Norda Karolino ĉijare*

Ĉi-jare NASK okazos ĉe la Universitato William Peace en la centro de bela Raleigh, ĉefurbo de Norda Karolino. Venu de la 26-a de Junio ĝis la 5-a de Julio por ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, butikoj, kaj sidejoj de la registaro, ĉiuj piede atingeblaj de la universitata kampuso.

Por havi pli da informoj, bv. viziti la oficialan paĝon de NASK ĉe http://esperanto.org/nask/

* Informoj prenitaj de la retpaĝo de NASK

Partoprenu aprile la 7an Azian Kongreson de Esperanto en Jerusalemo*

Ĉijare la 7a Azia Kongreso de Esperanto okazos inter la 18a kaj 22a de aprilo en unu el la plej gravaj urboj de Israelo, en Jerusalemo.

La ĝenerala temo estas “Ekologio de paco - paca kunvivado de homo, medio kaj naturo”. La partoprenantoj povos ĝui diversajn prelegojn kaj pri la ĝenerala temo kaj pri aliaj, krome estos filmoj, koncertoj, dancado kaj por la vojaĝemuloj interese estos ke en ĉi evento oni planas fariekskurson ĉiutage.

Por havi pli da informoj, bv. viziti la trian bultenon ĉe la sekva ligo http://www.esperanto.org.il/dosieroj/ak2013tria-bulteno.pdf aŭ skribi al ak2013@esperanto.org.il

*Verkita de Mallely Martínez M.

 

1a Esperanto-Kongreso en Indonezio, aprilo 2013

 

Ni ĝojas informi ke inter la 5a kaj 8a de aprilo okazos la 1a Esperanto-Kongreso en Indonezio, ĉe Bogor, ĉefurbo de la lando dum la brita okupado.

La kongreso okazos ĉe la kunvenejo Wisma Abdi kaj ĝi estos plena je diversaj interesaj aranĝoj kiel lingvaj kursoj, prelegoj, ekskursoj, ekzamenoj, ktp.

Kuba Esperanto-Renkontiĝo 2013*

Kuba Esperanto Asocio invitas vin partopreni en interesa aranĝo, kiu okazos inter la 13a kaj 17a de marto 2013 en feriejo “Los Cocos”, kiu estas en Playa Jibacoa. Legu parton de la programo kaj vi rimarkos kial indas ĉeesti!

La programo:

  • Kunsido de la Komitato de KEA; 
  • klerigaj aranĝoj (kursoj, seminarioj, ekzamenoj);
  • distraj aranĝoj (ekskursoj, ludoj, filmoj, konkursoj, danco-kursoj);

Eŭropa kaj Alp-Adria Konferencoj de la 9a ĝis la 12a de majo 2012, en Triesto

Ĉeestu en la sekvaj aktivecoj maje en Triesto, Italio:
9-10-11a majo: Partopreno en la Eŭropa konferenco pri la temo: “Kiel estus Eŭropo hodiaŭ, se Eŭropa Unio ne ekzistus?”
11a (posttagmeze)-12a majo 2012 – 16-a Konferenco de Alp-Adriaj Esperantistoj. Temo: Alp-Adria Laborkomunumo, plua eŭropa engaĝigo.

Pliajn informojn oni ricevas rete, skribante al noredv&teletu.it aŭ/kaj testudo.ts&gmail.com, ne forgesu anstataŭi & kontraŭ @. Ankaŭ oni povas kontakti nin poŝte:
Triesta Esperanto-Asocio
Via del Coroneo 15
IT-34133
Trieste - Italio

Pri la internacia konferenco, vidu ankaŭ ĉe la ttt-ejo de Eŭropa Esperanto-Unio, sub “Konferencoj” http://www.europo.eu/eo/konferencoj/

PARTOPRENU! Aliĝo al ambaŭaj konferencoj estas senpaga.

La 96ª Universala Kongreso estos en Kopenhago

La 96a Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi jare en Kopenhago inter la 23a kaj 30a de julio. Kiel kongresejo la partoprenantoj uzos la “Bella Centro”, moderna kaj komforta konstruaĵo, kiu troviĝas tute proksime de la flughaveno kaj urbocentro de Kopenhago.

La ĝenerala temo estas “Dialogo kaj Interkompreno”, la programo estos plenplena da diversaj aktivecoj, en la dua bulteno vi trovos informojn pri loĝado, ekskursoj, bankedo, programeroj, ktp. http://www.uea.org/pdf/db_2011_kopenhago.pdf

Oni atendas pli ol 1300 partoprenantojn de ĉiu kontinento, kiel ofte, granda kvanto da francoj, germanoj kaj japanoj ĉeestos sed ankaŭ oni povos interparoli kun homoj de landoj kiel Indonezio, Kongo, Madagaskaro, Makedonio, Niĝerio, Pakistano, Uzbekio, ktp. Kompreneble Meksiko ĉeestos.

Iru al la ĉefpaĝo de la 96a UK por havi pli da informoj http://www.96uk-kopenhago.dk/index.html

São Paulo gastigos la 8an TAKE, triobla evento tiam okazos

La 8a Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos baldaŭ, tiun ĉi fojon en lando, en kiu la movado estas kvalitative kaj kvantitative grava: Brazilo.

Inter la 9a kaj la 14a de julio, la urbo San Paŭlo gastigos ne nur tian internacian eventon sed ankaŭ la organizantoj profitos okazigi la “46a Brazila Kongreso de Esperanto” kaj la “31a Brazila Esperantista Junulara Kongreso”. Do samtempe la homoj povus partopreni trioblan eventon en interesega kaj belega urbo.

La ĝenerala temo de la kongreso estas “Procezoj de regiona integriĝo en la amerika kontinento: la rolo de Esperanto”, indas mencii ke ene de la programo, oni okazigos la “1an Kinofestivalon en Esperanto", en kiu la homoj povos partopreni en konkurso pri mallongaj filmoj. Sekvu la ligon, en kiu vi trovos informojn pri la konkurso http://vimeo.com/21927597

 

Informiĝu pli pri la evento en la ĉefa paĝo de http://www.kongreso2011.org// Partoprenu!

42a Internacia Infana-junula Kongreseto, Hundested, Danujo*

La 42a Internacia Infana-junula kongreseto okazos ĉijare en Hundested, Danujo inter la 23a ĝis 30a de julio 2011, paralele al la 96a Universala Kongreso, la ĉefa temo estas “Vikingoj”. En la sekva ligo vi povas vidi ĝeneralajn informojn pri la kongreso http://bertosch.free.fr/iik2011// sed ankaŭ ni rekomendas al vi legi la sekvajn informojn de la organizantoj, tio certe vekigos la intereson partopreni tiun ĉi amuzan eventon.

Ĉu vi jam aŭdis pri vikingoj? Ĉu vi konas la belan nordan marbordon de Danio? Ĉu vi ŝatas ludi kun geinfanoj el aliaj landoj? Ĉu vi volas ekprovi novajn ludojn? Se vi jesis al unu el tiuj demando, vi nepre partoprenu la infanan kongreseton en Hundested en julio 2011!

Ni estas teamo de viglaj kaj junaj gvidantoj, kun multe da spertoj pri organizado de aranĝoj por geinfanoj kaj pri la Esperanta medio. Ni ankaŭ deziras provi multajn novajn ideojn: diversajn formojn de ludoj, semajnan temon (vikingoj)...

Matene vi povos lerni Esperanton kaj aliajn amuzajn aferojn, tion en luda etoso. Kursoj paralele okazas por junaj kaj pli aĝaj geinfanoj, por komencantoj kaj progresantoj. Tagmeze vi spertos danan manĝaĵon preparitan de nia kara Lena. Post la manĝotempo vi povos pli trankvile ludi ludojn el diversaj mondo-partoj aŭ ripozi.

Trejnseminario de TEJO kaj SEL maje 2011 en Varsovio*

Kadre de la SEL-Reaktivigo kampanjo, Skolta Esperanto-Ligo kune kun TEJO organizas trejnseminarion por junaj aktivuloj kun la ĉefa temo: Konstruante surbaze de diverseco – kiel ricevi la plej bonon el interorganiza junulara kunlaboro?

La seminario okazos en Varsovio, Pollando, inter la 24-a kaj 30-a de majo 2011. La programo enhavas interaktivajn laborsesiojn pri teknikoj kaj metodoj de moderna laboro de junaj asocioj, kaj pri efikaj manieroj organizi junularon uzante la temon de diverseco kaj egalrajteco en la internacia agado.

Ni invitas junajn aktivulojn en la skolta movado kaj aktivulajn esperanstistojn kiuj simpatias kun la skolta movado. La ĉefa kriterio estas klara intereso pri la temo de diverseco kaj egalrajteco en internacia kunlaboro kaj potenciala kontribuo al la programo.

Somera Esperanto Studado, 30a julio - 7a aŭgusto en Nitra, Slovakio

La Somera Esperanto-Studado (SES-2011) okazos inter la 30a de julio kaj la 7a de aŭgusto en Nitra, Slovakio. Tiu ĉi estas la kvara fizika lernu!-renkontiĝo.

Certe la partoprenantoj ne nur lernos pli pri Esperanto kaj la movado sed en ĝi ili povos ekskursi, sporti, danci, kanti kaj ĝui la kutiman bonan etoson de internaciaj renkontiĝoj. Detaloj kaj pli da informoj vi trovos ĉe la paĝo http://eo.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2011/index.php/

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj