Renkontiĝoj - Internaciaj

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto okazos inter la 2a kaj 10a de julio

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto estas studprogramo, kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. Dum 2011 okazos la 42a NASK inter la 2a kaj 10a de julio ĉe la mondfama Universitato de Kalifornio en Sandiego (UCSD).

Ĝeneralaj Informoj:
- Tri niveloj, formalaj klasoj ĉiun tagon plus multaj aliaj aktivecoj.
- Loĝado, unu persona dormĉambro-tri manĝoj tage.
- Fruaj prezoj ĝis la 15a de marto: Ĝenerala $865 (usonaj dolaroj), Plentempaj studentoj kaj Latin-ameriko $665 (usonaj dolaroj).
- Iom da stipendia helpo haveblas.
- Instruistoj: Birke Dockhorn, Bertilo Wennergren, Lee Miller.

Por havi pli da informoj kaj la plej lastajn detalojn, bv. viziti http://Esperanto.org/nask// aŭ kontakti al Ellen Eddy ĉe eddyellen(a)aol.com, ne forgesu anstataŭi (a) kontraŭ @

16ª Kolombia Kongreso de Esperanto en El Ocaso

De la 13ª ĝis la 15ª de novembro okazos la 16ª Kolombia Kongreso de Esperanto en El Ocaso, “Club Ecológico La Calleja”, por havi pli da informoj pri alveno, programo, kotizoj kaj aliaj detaloj, posxtelefonu al 312-4063002, se pro iu kauxzo ni ne respondas, lasu mesagxon kaj ni revokos vin.

Bonvenon al Meksiko!

Meksika Esperanto Federacio kaj meksikaj samideanoj bonvenigas al ĉiuj, kiuj antaŭ aŭ post la 95ª Universala Kongreso de Esperanto planas viziti nian landon. Se vi bezonas specifajn informoj pri meksikaj urboj, vi povas iri al nia turisma paĝo kiu, troviĝas en la sekva ligo
http://esperanto-mexico.org/turismo/index.html/

Se vi deziras kontakti geesperantistojn por renkonti ilin en meksikaj urboj, vi povas iri al http://www.esperanto-mexico.org/es/node/16/ , tie troviĝas listo kun nomoj, retadresoj kaj telefonoj de “lokaj kontaktoj”, ankaŭ vi povas vidi la retan aŭ vian presitan version de “Pasporta Servo” http://www.pasportaservo.org// kaj kontakti la koncernan personon. Notu bone ke kelkaj el ni ankaŭ flugos al Kubo kaj eble ni ne povos renkonti vin en Meksiko dum iuj semajnoj de julio.

En la ĉefurbo de Meksiko estas pluraj vizitindaj lokoj, se vi bezonas malmultekostan loĝadon, ĉiĉeronadon aŭ akompanon, Rebeca Castellanos ofertas sian servon kontraŭ eta pago. Se vi tion volas bv. kontakti ŝin al cast.rebeca@yahoo.fr , ŝi estas komencanto tial ŝi ne bone parolas en Esperanto sed povas komuniki kun vi iom en Eo, hispane aŭ angle.

Do... Ĝuu vian restadon en Meksiko kaj revenu baldaŭ, ĉi tie vi ĉiam estos bonvena!

Esperanto-Seminario kaj -kursoj antaŭ la UK / Stipendioj por Kubo haveblaj

Neforgesebla seminario atendas vin en Kubo! Amerika Komisiono de UEA kune kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj TEJO ofertas seminarion antaŭ la UK. La seminario okazos samtempe kun la ILEI konferenco en Matanzas (Canimao). La seminario estas por personoj kiuj jam relative altnivele scipovas Esperanton kaj kiuj interesiĝas pri Esperanto-instruado, pri interkultura edukado kaj lernado per Esperanto, pri interkultura aliro al lingvo-instruado kaj lernadoj kaj ĝenerale pri aktiva kunlaboro en la Esperanto-movado. Pliaj informoj haveblas en la unua informilo (klaku!). Skribu ankaŭ al kubo2010@esperanto-mexico.org por ricevi ekzemple la provizoran programplanon. Jen ankaŭ la aliĝilo!

Samtempe okazos kursoj (klaku!) por personoj kiuj volas plibonigi siajn konojn iom antaŭ la UK (Partoprenantoj almenaŭ havu bazajn konojn de la lingvo) en Havano, do jam en la UK-urbo. Pliajn informojn (kaj informojn pri aliĝo) vi povas peti ankaŭ ĉe la adreso kubo2010@esperanto-mexico.org.

66-a Internacia Junulara Kongreso en Kubo*

La kampadejo “Los Cocos”, trovita en la urbo “Santa Cruz del Norte”, Kubo, estos la gastejo de la 66ª Internacia Junulara Kongreso (IJK) inter la 24a kaj la 31ª de julio 2010. Ĉi tiu okazaĵo estas ĉiujare organizata, jam de 1938, de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO, antaŭ TJO), junulara sekcio de la Universala Esperanto Asocio, klopodante la kunigadon de gejunuloj el la tuta mondo dum semajno kun la celo plifortigi la internaciajn ligojn pere de la interŝanĝado kaj partoprenado de spertoj, pensoj, sentoj kaj konoj en kompreniga kaj respektiga etoso, kiun donas la fakto paroli la Internacian Lingvon Esperanto.

En 2009 la Internacia Junulara Kongreso okazis en la urbo Liberec, Ĉeĥa Respubliko, kunigante pli ol 300 partoprenantojn precize antaŭ la Universala Kongreso en Bjalistoko, Pollando. Venontjare ambaŭ eventoj okazos en la sama lando – Kubo –, sed tiu ĉi fojo estos unue la Universala Kongreso en La Havano kaj poste la Junulara en “Santa Cruz del Norte.

95a Universla Kongreso de Esperanto en la Havano, Kubo, inter la 17a kaj 24a de julio 2010*

La Universala Kongreso de Esperanto (UK), unu el la plej grandaj manifestaĵoj rilate al la utileco kaj praktikeco de la Internacia Lingvo, estas organizata ĉiujare, kaj preskaŭ senĉese, ekde la komenco de la 20-a jarcento de la Universala Esperanto Asocio (UEA) kunlabore kun esperantistaj grupoj el la gastigaj landoj kaj/aŭ urboj.

Ĉi tiu kolosa evento donas la ŝancon kunigi la plej grandan kvanton da esperanto-parolantoj el la tuta mondo kun la celo daŭrigi la kunlaboron por atingi interkomprenon inter la popoloj, lerni pri diversaj kulturoj, praktiki la senliman komunikadon kaj krei amikecajn rilatojn, tio ĉio kadre de internacia etoso surbaze de la uzado de komuna lingvo.

Archivo: 
KunsendaĵoGrandeco
Kongreskotizoj UK 2010.pdf110.11 KB

ILEI-Konferenco en Kubo, julio 2010*

Ekde la 11a ĝis la 17a de julio de 2010, en la urbo Matanzas, okcidente de la insulo de Kubo, okazos la 43a Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Kun la temo “Edukado por kultura proksimiĝo”, la konferenco ofertas al la partoprenontoj grandan gamon de agadoj, kiuj rilatas kaj al la esperantinstrua laboro kaj al la distremaj aktivecoj .

Unuflanke, oni proponas la partoprenon de kelkaj spertuloj en la panel-diskutoj, forumoj, prelegoj kaj grup-laboradoj. Aliflanke oni okazigos kunsidojn de la komitatanoj de ILEI kaj de la membroj de ĝiaj diversaj komisionoj, kies celo estos kundiskuti pri la laboro rilate al la edukado kaj Esperanto, same kiel rilate al iliaj propraj projektoj.

Kompreneble ne mankos la amuza, distra, malstreĉiga etoso!

Oni celebros jarcenton de la alveno de la Internacia Lingvo Esperanto al Kolombio. La festa kongreso alproksimiĝas*

Inter la 5a kaj la 12a de oktobro, gekolombianoj kaj, plejverŝajne, geesperantistoj el aliaj landoj festos en Bogotá la 15an Kolombian Kongreson de Esperanto. Ĉi tio okazos post jarcento de la alveno de la Internacia Lingvo al ĉi tiu belega lando de la Amerika Kontinento. La eventon organizis la Kolombia Esperanto Ligo (KEL).

Inter la planitaj agadoj troviĝas: kursoj por komencantoj, prelegoj, muziko, omaĝoj, kaj aliaj. Partroprenos aktive la Prezidanto de la Kolombia Esperanto-Ligo, Jorge Luis Santos kaj la D-ro Jorge Gómez, profesoro de la Universitato “Gran Colombia”. Dum la sama evento oni elektos la novan estraron de KEL.

Liberec, Ĉeĥio estos la urbo kie okazos ĉijare la 65a Internacia Junulara Kongreso*

IJK estas internacia renkontiĝo kiu okazas ĉiujare en diversaj urboj el diversaj landoj. Ĝi estas aranĝita de landaj sekcioj kaj aktivuloj kiuj laboras teame kun TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

Tie oni amuziĝas, ĝuas, dancas, trinkas, sed ankaŭ multe lernas pri Esperanto kaj ĝia kulturo.

Estas bona ŝanco renkonti personojn el diversaj landoj, lerni pri la kulturo kaj vivmaniero ne nur de tiu urbo sed ankaŭ de la partoprenantoj dum paroladoj.

57a Landa Kongreso Sankta Luiso de Esperanto-USA*

Renkontu min en Sankta Luiso"

Jes, renkontu min kaj multajn aliajn Esperantistojn en Sankta-Luiso por la venonta landa kongreso de Esperanto-USA, kiu okazos de la 22-a ĝis la 25-a de majo, 2009 (la tri-taga semajnfino por Memoriga Tago). La retbutiko ofertas nun retan aliĝilon -- aŭ vi povas elŝuti, plenigi kaj presi la
PDF aliĝilon.

Internacia Kalendaro de Esperanto-Aranĝoj

La "Internacia E-Kalendaro" estas regule kompilata ekde 1996 ĉe la budapeŝta Esperanto-Centro "Eventoj", kaj enhavas la ĉefajn informojn de ĉiuj konataj Esperanto-renkontiĝoj.

La Kalendaro estas trovebla ĉe la adreso http://www.eventoj.hu//

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio invitas al sia 61a Kongreso en majo 2009!

61a IFEF-Kongreso - Triesto, Italio 23-29 majo 2009 (Postkongreso de la 30a de majo ĝis la 1a de junio 2009)

Triesto atendas Vin! Maro, montoj, milda temperaturo kaj... granda festado okaze de la 100-jariĝo de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio: ĉio ĉi je via dispono! Fakaj (kaj ne-fakaj) prelegoj, konatiĝo kun loka kulturo, ekskursoj province kaj regione en eksterordinara esperanta etoso: bonvenon al ĉiuj esperantistoj-fervojistoj kaj saman elkoran bonvenon ankaŭ al ĉiuj NE-fervojistaj esperantistoj!

Pliaj informoj haveblas cxe www.ifef.net kaj Triesta Esperanto-Asocio: noredv@tele2.it kaj testudo.ts@gmail.com Poŝta adreso: Triesta Esperanto-Asocio - CP 601 Trieste Centro - IT-34132 Trieste - Italio

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Internaciaj