Renkontiĝoj - Naciaj

Ni parolu Esperanton ankaŭ en San Pedro de los Pinos, CDMX*

Ĉu vi ne povas iri al la konversacia rondo en “La tregua”? ĉu vi loĝas pli sude? aŭ ĉu eble vi volas partopreni pli ofte en diversaj esperantaj kunvenoj por plu lerni la internacian lingvon?

La kialo ne gravas, simple sciu ke ĉiuj estas kore invitataj partopreni renkontĝon en la venonta 22a de januaro, dimanĉe. Venu al bakejo “El Globo” de San Pedro de los Pinos inter la tagmezo (12ah.) kaj la 14ah.!

El Globo troviĝas tuj ekster la metrostacio San pedro de los Pinos, linio 7 oranĝa, en la ĉefurbo de Meksiko.

BONVENON!

*Verkis: Mallely Martínez M. Organizas: Guadalupe Vega.

La unua renkontiĝo de 2017 en Guadalajara okazos baldaŭ!*

La klubo Esperanto GDL invitas al sia unua renkontiĝo de 2017, ĝi okazos en dimanĉo, la 22an de januaro je la 16a h. en la kafejo "Libertad", kiu troviĝas ja la angulo de la stratoj Libertad kaj Progreso.

La plano estas babili pri specifa temo kaj dum la kunveno oni faros notojn por fari poste etan desegnaĵon uzante la precipajn punktojn.

Por havi pli da informoj kaj starigi demandojn, bv. viziti la sekvan ligilon https://www.facebook.com/events/226776667772286/

Venu kaj integriĝu al nia teamo!

*Verkita de membroj de Esperanto GDL!

Ni vigle komencu la jaron per nia konversacia rondo, 14an de januaro*

Post du senĉesaj jaroj, ni ankoraŭ volas kontribui en la plibonigo de la esperanta nivelo de tiuj homoj, kiuj volas – povas integriĝi al nia teamo. Kiel? Per la organizado de la monataj renkontiĝoj en la ĉefurbo de la lando.

Kiel kutime, ili estos en la dua sabato de ĉiu monato, do ni okazigos la unuan ĉisemajne, en la 14a de januaro je la 16a horo. Kie? En la kafejo “La tregua”, kiu estas en Av. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrostacio “popotla”, linio 2, Ĉefurbo de Meksiko.

Kion ni faros? Ni esperantumos diversmaniere, inter aliaj:

Ni festos la Zamenhofan-Tagon en San Luis Potosí*

Por kunmemori plian datrevenon de la naskiĝo de D-ro Zamenhof, kreinto de la lingvo internacia Esperanto, la Casa Intercultural de Lenguas y Arte en San Luis Potosí invitas vin por festi la tradician “Zamenhofan Tagon”.

La rendevuo estos venontan ĵaŭdon la 15an de decembro je la 5:30 ptm, sur strato  Mariscal no.120, Barrio de San Sebastián, Col. Centro.

Ni havos malfermitan programon por ĉiuj:

5:30 pm – 6:10 pm – Babilado: D-ro Zamenhof kaj esperanto (hispanligve)

6:10 pm – 6:25 pm – Kafopaŭzo

6:25 pm – 7:00 pm  – Ateljero: Konu la Lingvon Internacian

7:00 pm – 7:30 pm – Kafoapaŭzo kaj multlingva babilado

7:30 pm – 8:00 pm –  Prezenteto pri kino en Esperanto

Ni atendas vin!

Renkontiĝo okaze de la Zamenhofa-Tago en Guadalajara

Ĉu vi parolas Esperantoninteresiĝas pri ĝi? La klubo Esperanto GDL invitas vin kunfesti la “Zamenhofan Tagon”! La venontan 15an de decembro, en la “verda domo” de Guadalajara, ni renkontiĝos je la 7:30 ptm por memori la kreinton de la lingvo internacia. Ni interŝanĝos ĉokoladojn, tial ni petas kunporti iun, kiu ne kostos pli ol $50.00. ¡Memoru ankaŭ kunporti verdajn vestaĵojn!

Por koni pliajn detalojn pri la evento, bv. iri al la facebookpaĝo de la evento https://www.facebook.com/groups/185016611592440/1259315067495917/?notif_... au skribi al maganaleo@hotmail.com

La 18an de decembro ni festos la Z-Tagon, Ĉefurbo de Meksiko*

Meksika Esperanto Federacio invitas ĉiujn esperanto-parolantojn kaj homojn, kiuj interesiĝas pri la lingvo al nia “Zamenhofa tago” aŭ “Tago de la Libro”, kiu okazos dimanĉe la 18an de decembro je la 12ah. en la “Esperanta Domo”, kiu troviĝas en San Pedro de los Pinos, Ĉefurbo de Meksiko.

Ni kontraktis manĝoservon por kune manĝi je la 14ah. Tio konsistos el:

- Du tipoj de trinkaĵoj, 1) farita per floro nomata “Jamaica” (hibiscus sabdariffa) kaj 2) farita per citrono.

- Rizo, fazeoloj, kokaĵo kun fungoj en krema saŭco, kokaĵo nomata “pibil”, terpomoj kun fromaĝo kaj kremo, kapsikopecoj kun kremo, tortilioj.

La kosto por ĉiu homo estos sekva:

Por aktivaj membroj de la asocio: $100.00 (cent meksikaj pesoj)

Praktiku esperanton en la Ĉefurbo de Meksiko la 10an de decembro je la 16ah.*

Sukcese ni venas al la lasta monata renkontiĝo de 2016, esperante ke 2017 estu tiom bona por praktiki la internacian lingvon kiel tiu ĉi jaro.

Venu sabate, la 10an de decembro je la 16ah. al kafejo “La Tregua”, kiu estas en: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua, en la ĉefurbo de la lando.

Ĉiuj rajtas partopreni, fluparolantoj, komencantoj, komencintoj de esperanto kaj tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo.

Ĉifoje ne estos kutima renkontiĝo, ne estos ĉefa temo kaj ne akompanos nin la motoro de la konversaciaj rondoj, t.e. nia diligenta Ana Luisa Velasco ne ĉeestos ĉar tiam ŝi prezentos lingvan ekzamenon por atesti siajn konojn de Esperanto. Gratulon kaj bonŝancon al vi Anita!

Anstataŭos ŝin nia kara Víctor Sombra, al kiu vi povas starigi movadajn, gramatikajn, bagatelajn demandojn, kompreneble ĉiam estos ŝanco konatiĝi kun novaj anoj de la rondo.

Venu la 8an de oktobro al la Ĉefurbo de Meksiko por praktiki esperanton*

La tempo estas senĉesa kaj tiel ni alvenis al la deka renkontiĝo de la jaro, ni ĝojas ke nian kunvenoj por praktiki la lingvon estas sukcesaj kaj pro la daŭra integriĝo de novaj uloj al la teamo.

Do ne malĉeestu! Ni vidos nin la venontan sabaton, en la 8a de oktobro je la 16a h. en la kafejo “La Tregua”, kiu estas en: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua, en la ĉefurbo de la lando.

Ĉiu persono rajtas ĉeesti, kaj esperantoparolantoj, komencantoj, homoj kiuj interesiĝas pri la lingvo kaj akompanantoj.

Kion ni faros ĉifoje?

La 11an de septembro ni okazigos renkontiĝon en Guadalajara*

Eĉ se ni ne estas naciismaj, ni volas preni la pretekston “festi la sendependecon de Meksiko” simple por denove renkontiĝi, manĝi kune, esperantumi kaj ĝui la tagon.

Kiam? Dimanĉe, la 11an de septembro, je la 14a:30h.

Kie? En Fermín Riestra 1627-3, Col. Moderna, Guadalajara, Jal.

Kiuj? Ĉiuj povas ĉeesti, kaj esperantoparolantoj, komencantoj kaj tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo.

Kial? Por festi la sendependecon de Meksiko kaj ĝui la tagon parolante Esperanton.

Kion kunporti? Grave estas ke vi kunportu manĝaĵon por kundividi.  

Ĉu vi havas dubojnkomentojn? Do voku al poŝtel. 33 4593 8567 aŭ sendu mesaĝon al guadalajara@esperanto-mexico.org

Praktiku Esperanton en la Ĉefurbo de Meksiko, sabate la 10an de septembro*

Venu al nia jam tradicia konversacia rondo en la ĉefurbo de la lando, kiel kutime, ĝi okazas la duan sabaton de ĉiu monato, do septembre estos en la 10a je la 16ah, en la kafejo “La Tregua”, kies adreso estas: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua.

Partoprenu, konu novajn esperantoparolantojn, revidu geamikojn, ludu, amuziĝu, disvastigu la internacian lingvon kaj plibonigu vian lingvan nivelon!

Ĉifoje ni parolos pri “diskriminacio”, tikla temo sed ja grava kaj diskutinda… ĉu vi scias ke ekzistas pluraj tipoj de diskriminacioj? Kelkaj estas ja evidentaj sed aliaj ne tiom, ĉiel “diskriminacio” povus konduki al pasiva aŭ aktiva perforto, kion vi pensas pri la afero?

Renkontiĝo en Guadalajara, dimanĉe la 21an de aŭgusto

Simple venu dimanĉe, la 21an de aŭgusto al la kafejoLibertad”, kiu troviĝas sur la strato libertad, proksime al Chaputelpec. Ni babilos, trinkos kaj manĝos ion kaj, kompreneble kiel ĉiam, ni amuziĝos.

Ĉiuj estas invitataj!

Paralela universo. Encuentro del bajío, sabate en la 20a de aŭgusto en Querétaro

Paralela Universo estas amasa unutaga renkontiĝo, kiu okazos sabate, la 20an de aŭgusto, farota en diversaj urboj tra Nordameriko. La ideo estas renkontiĝi vizaĝ-vizaĝe inter Esperantistoj por kreskigi la rilatojn kaj eble havi novajn amikojn, sen neceso vojaĝi al Eŭropo kie la plejmulto da E-aranĝoj okazas.

La proponita plano por paralela universo “Encuentro del bajío” estas la sekva:

* 8am-12pm: Vojaĝo al Querétaro

* 12-1:30: Manĝo en restoracio "San Miguelito".

* 1:30-6:30: Grupa ekskurso, kunludado, biciklado, bovlingado (bowling), aŭ io ajn.

* 6:30-8pm: Vespermanĝo en alia loko.

* 8pm-12am: Vojaĝo hejmen.

Inter la diversaj grupoj estos dividotaj fotoj, videoj kaj proponoj. Do, ni povas scii kio okazis en la aliaj Paralelaj Universoj.

Ni parolu en kaj pri Esperanto en la Ĉefurbo de Meksiko, sabate la 13an de aŭgusto*

Vi estas kore invitata al nia konversacia rondo en la ĉefurbo de la lando, ĝi okazos en sabato, la 13an de aŭgusto je la 16ah, en la kafejo “La Tregua”: Calz. México-Tacuba 409, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua.

Eble vi scias ke en niaj monataj renkontiĝoj ni parolas, krom pri Esperanto mem, pri specifaj temoj por koni pli pri la mondo kaj samtempe praktiki la lingvon.

Ĉifoje nia teamo volas ke ni lernu kune “kiel legi kaj skribi brajle” kaj malkovri “kian temperamenton vi havas”, inter aliaj novaĵoj. Do integriĝu! Venu ĉimonate kaj ankau en la venontaj datoj: 

Konversacia rondo en la Ĉefurbo de Meksiko, 9an de julio*

Ĉu vi jam rimarkis ke en la venonta semajno ni havos la sepan konversacian rondon de la jaro? Jes ja, la tempo kuras, komenciĝis la dua semestro de 2016 kaj ankaŭ la somero!

Ni sentas nin feliĉaj ĉar ĝis nun niaj renkontiĝoj estis sukcesaj. Ofte venas novaj homoj kaj ni ŝatus se la teamo kreskus. Do integriĝu! Venu la venontan sabaton, la 9an de julio, je la 16ah. al la kafejo “La Tregua”. La adreso estas:

Calz. México-Tacuba 409

Col. Popotla, tre proksime de la metrooPopotla”, linio blua.

Kion ni faros ĉifoje?

- Praktiki la lingvon,

- renkontiĝi kun novaj kaj malnovaj amikoj,

- ludi,

- konversacii pri tre interesaj temoj, ktp.

Venontan sabaton estos nia junia renkontiĝo en la Ĉefurbo de Meksiko*

En la venonta sabato, la 11an de junio, estos nia sesa renkontiĝo de la jaro por esperantoparolantoj kaj homoj, kiuj interesiĝas pri la lingvo. Tio okazos en unu el la plej grandaj urboj de la mondo, la ĉefurbo de Meksiko.

La rendevuo estas je la 16a hr. en la kafejo “La Tregua”, kies adreso estas:

Calz. México-Tacuba 409

Col. Popotla, tre proksime de la metrooPopotla”, linia blua.

Kion ni faros ĉifoje?

Paĝoj

Subscribe to Renkontiĝoj - Naciaj