Retejo de la Universala Esperanto Asocio (UEA)

La Universala Esperanto Asocio estas la plej grava kaj granda organizo de esperanto-parolantoj monde, ĝi havas milojn da individuaj membroj en pli ol cent landoj, inter ili Meksiko.
La UEA havas ĉefe kvar celojn;* 1) disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto, 2) agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon, 3) plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo kaj 4) kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.
La Meksika Esperanto Federacio invitas vin individue aliĝi al la Universala Esperanto Asocio kaj kontribui al la evoluo de Esperanto en Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo kaj Oceanio. Tra MEF vi povas pagi vian membrecon al la UEA, por havi pli da informoj skribu al informacion@esperanto-mexico.org
*Fonto: retpaĝo de UEA

Categorías: