Seminario Esperanto

Tiu seminario sin direktas al personoj, kiuj jam regas Esperanton kaj volas helpi al la disvastigo de la movado en Meksiko kaj en la mondo. Ĝi similas al la seminario pri "Aktivula Trejnado, kiun TEJO ofertas dum la Internacia Junulara Kongreso.

Ni traktos diversajn temojn kiel ekzemple:

- Verkado de artikoloj pri Esperanto por revuoj aŭ gazetoj (ankaŭ rete);
- Kion diri kiam ĵurnalisto vin intervjuas por la radio aŭ por la televido;
- Strategioj por la organizo de Esperanto-kurso;
- Kion atenti se vi volas fondi Esperanto-grupon?;
- Informado pri Esperanto (prepari flugfoliojn; organizi standojn k. a.).

Ni ankaŭ parolos pri la aspektoj de la Esperanto-kulturo, pri la historio de la movado, lingvistikaj temoj kaj ni provos kune plibonigi nian Esperanto-nivelon.

Tagoj: 13a ĝis 17a de junio (dimanĉe plej verŝajne okazos ekskurseto);
Loko: Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Kontribuo por la kovro de kostoj: $400

Ni disponas pri kelkaj stipendioj por kovri la kostojn rilate al la vojaĝo, restado kaj partopreno. Por ricevi pliajn informojn baldaŭ skribu al ni.

Plia informoj: mek2009@esperanto-mexico.org

Categorías: