Sukcesa estis la intersemestra kurso en la UABC – Mexicali*

La unua intersemestra kurso de Esperanto ĉe la Universitato Aŭtonoma de Baja California (UABC) en la Lingva Fakultato de Mexicali sukcese finiĝis la 6an de aŭgusto. Entute estis 10 gestudentoj, naŭ el ili iĝos tradukistoj kaj unu instruisto pri lingvoj kiam ili finu la universitaton.

Dum 60 horoj, ene de du semajnoj, la universitatanoj lernis la bazan gramatikon de la Internacia Lingvo Esperanto kun la celo profiti ĝiajn bonaĵojn en ilia edukado kiel lingvprofesiuloj. Por sekvi la lernadon, ili volas uzi retajn kursojn kaj tiel plibonigi sian nivelon pripensante la eblon ekzameniĝi laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj.

Aliaj interesoj de la gestudentoj estas eki la kontakton kun geesperantistoj de diversaj kulturoj kaj krei klubon en Mexicali.

La estraro de Meksika Esperanto Federacio tre dankas al Gilda Muñoz, instruistino de tiu kurso, pro ŝia kunlaboro kaj la klopodo fari bone tiun ĉi gravan taskon. Indas mencii ke ŝi bone montris la avantaĵojn de Esperanto, tiel ke la homoj entuziasmiĝis kaj restis kun la emo daŭrigi la lernadon.

* verkita de Mallely Martínez per informoj kaj fotoj de Gilda Muñoz.

Categorías: