TutAmerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado*

De la 11a ĝis la 18a de julio 2008, Montrealo ricevis la 7an Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto, kies temo estis Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭripova evoluigo en la Amerikoj.

Tiun kongreson partoprenis kaj amerikanoj kaj eŭropanoj kaj azianoj, do Esperanto, kiel komunikilo, denove donis la ŝancon koni kaj kunvivi kun diverskulturaj homoj. Konferencoj, paroladoj, diskutoj, kursoj, ekzamenoj, promenadoj kaj ekskursoj estis eblaj en spertriĉiga kaj diverskultura atmosfero.

Meksikaj geesperantistoj aktive partoprenis tiujn eventojn, pliriĉigante la programon. Inter ili, Daniel Moreno prelegis pri Graveco de niaj lingvoj en mondo pli kaj pli ŝanĝiganta kie li esprimis ke lingvoj ne malaperas solaj sed kun kulturo kaj pensmaniero de homoj kiuj parolas tiun lingvon. Krom tio li gvidis kurson por komencantoj kiun partoprenis kaj komencantoj kaj komencintoj.

Martin Schäffer prezentis antaŭ aŭtoritatoj de UEA, de Amerika Komisiono, kaj diversaj interesuloj la projekton Amerika Oficejo, kiu celas plibonigon kaj altkvaliton de esperanta movado en la tuta Ameriko, ĉefe en landoj kie la movo ankoraŭ ne estas forta, inter ili estas Meksiko.

David López prelegis pri sia perspektivo pri etna kaj lingvistika diverseco en San Luis Potosí, per la prezento Diverseco en la diverseco, diskonigante parton de la granda meksika mozaiko.

Dum la Nokto Latina fratinoj Mallely kaj Morayma Martínez montris sian talenton kaj guston al dancado prezentante du tradiciajn dancojn de Sinaloa, antaŭ publiko, kiu ĝuis diversecon de muziko kaj danco de Meksiko, Peruo, inter aliaj.

Oni ankaŭ devas mencii la prezenton de Tekilo Esperanto, kiel esperanto estas konata kaj uzata internacie, tiel tiu ĉi entrepreno celas diskonigi internacie gravan trinkaĵon de Meksiko.

Tiamaniere TAKE 7 en Montrealo sukcesis kaj montris ke homoj povas kunigi en paca, amika, harmonia atmosfero kvankam sociaj, kulturaj, ekonomiaj, politikaj aŭ religiaj diferencoj. Tio estas la rezulto de la baza fundamento de esperanto, komunika ponto, kiu havas profundan socian senson.

Amerikaj esperantistoj invitas vin al venonta TAKE en 2011 en unu el la plej gravaj landoj en la esperanta movado. Ni vidu unu al la alia en Brazilo!

*Verkita en la hispana de David López R.
*Tradukita al esperanto: Daniel Moreno M.

Categorías: