Venu al la Zamenhofa tago en la ĉefurbo de Meksiko. 15an de decembro, 12:30 h.

Meksika Esperanto Federacio invitas ĉiujn esperantajn parolantojn kaj personojn, kiuj interesiĝas pri la lingvo al nia tradicia “Zamenhofa tago”, ĝi okazos la 15an de decembro en la restoracio “Don Melchor”, kiu troviĝas en Plaza Melchor Ocampo #12 esq. Rio Nazas, Col. Cuauhtémoc, México D.F. je la 12:30 h. Don Melchor troviĝas relative proksime de la “Diana Cazadora”, la plej proksima metrostacio estas “Sevilla”, linio 1, kiu veturas de Observatorio al Pantitlán.

La ĉeestontoj havos la eblon renkonti amikojn, praktiki la lingvon, koni novajn personojn, ktp. Krome ni legos iom pri la kreinto de Esperanto, dro. Ludoviko Zamenhof kaj transdonos atestilojn de KER al kiuj faris kaj sukcesis la ekzamenon lastjunie, aliteme MEF montros kaj vendos diversajn materialojn de sia libroservo kaj, kiel kutime pro tiu grava festo, la asocio lotumos donacetojn inter la homoj.

Kompreneble la renkontiĝo mem estas senpaga sed ĉiu pagos siajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn, la manĝo estas bonkvalita kaj ne multekosta. Kompleta manĝo kostas ĉ. $60.00 (meksikajn pesojn). Bv. konfirmi ĉeeston plej malfrue ĵaŭde la 13an de dedembro al informacion@esperanto-mexico.org aŭ voku al poŝtelefono 5514753963. Nur se la homoj konfirmas, ni povos havi antaŭrigardon por informi al la restoracilaboristoj pri tabloj, seĝoj kaj manĝo.

Ni esperas renkonti multajn el vi tiam. Memoru ke estos bona okazo por (re)aliĝi al MEF por la jaro 2013. La jara kotizo dependas de en kiu kategorio vi troviĝas, sekve ni informas vin pri ili:

A) Membroj pli junaj ol 23 (inkluzive) kun kopio de sia student-karto kaj emerituloj: $100.00 (cent meksikaj pesoj).
B) Normalaj membroj: $200.00 (ducent meksikaj pesoj).
C) Personoj kiuj estas en ĉeestanta kurso por komencantoj instruata de aktiva membro de MEF: $50.00 (kvindek meksikaj pesoj). Tiu ĉi kategorio validas nur por la kuranta jaro, por la sekvontaj oni pagos kotizon je la kategorio "A" aŭ "B" laŭ ĉiu kazo.

Sed se vi pagas antaŭ la 31a de januaro venontjare, vi havos 10% da rabato. Helpu al MEF kaj al la esperanta movado per via laboro kaj per via kotizo!!! La personoj, kiuj ne povas ĉeesti bv. pagi sian kotizon plej eble baldaŭ al la konto de MEF: HSBC # 6284087436 nome de Morayma Martínez Mateos.

Feliĉan Zamenhofan Tagon!

Categorías: