Distrito Federal / Ĉefurbo

MEF

 

Ĉefurbo de Meksiko

Historia urbocentro

zocalo

Ĉi tie troviĝas la unua stratkadro de la ĉefurbo de Meksiko. Ĝi estas la plej malnova parto de la urbo enhavanta pli ol 400 konstruaĵojn, monumentojn, kaj historiajn lokojn. Ĝi estas plena da vendejoj, oficejoj, restoracioj, hoteloj, drinkejoj kaj kantinoj, placoj kaj ĝardenoj, preĝejoj kaj temploj en konstruaĵoj kun multe da historio, koloreco kaj riĉeco. Ĝi estas specimeno de Vicreĝa Meksiko kovrita per multaj ŝpuroj de la antaŭhispana estinteco kaj, kompreneble, de la preskaŭ ducent jaroj de la Sendependa Meksiko. Ĉi tie oni povas trovi la Placon de la Konstitucio konata kiel “El Zócalo", kaj la Metropolan Katedralon.

Tlatelolco

Tlatelolco (Tlatelolko) estas unu el la plej malnovaj kvartaloj de la urbo. Oni konstruis ĝin sur apuda insuleto, sur kiu Tenochtitlan [Tenoĉtitlan] lokiĝus poste. Dum la sesdekaj jaroj de la 20ª jarcento oni konstruis sur la kvartaloj Nonalco (Nonalko) kaj Tlatelolco la plej grandan unuiĝitan aron da loĝejoj en la lando, “Unidad Tlatelolco". Ĉi tie troviĝas la “Plaza de las Tres Culturas" – esperante, Placo de la Tri Kulturoj – vizitinda loko kiu sendas nin al interesiganta antaŭhispana mondo. Ankaŭ troviĝas ĉi tie la Malnova Monaĥejo de Sankta Jakobo Tlatelolko, konstruita ĉirkaŭ la jaro 1530.

La Alameda

alameda

Tiu nomo estas danke al la fakto ke komence oni plantis tie nur poplojn. Ĝi lokiĝas okcidente de “El Zócalo". Inter la jaroj 1904 kaj 1934 estis konstruita la “Palacio de Bellas Artes" (Palaco pri Belartoj), apud kiu lokiĝis la placeto kaj la monaĥejo de Sankta Isabel, kaj je la okcidenta flanko, la placeto de San Diego. Oni aldonis ĉi tiujn du lastajn al la Palaco pri Belartoj en 1976 preskaŭ duobligante ĝian amplekson. Ĝi ankoraŭ havas la ornamaron akiritan dum la regista periodo de Porfirio Díaz (oni nomas ĉi tiun periodon Porfiriato), t.e. la plurlateraj herbejoj, trafikrondetoj, skulptaĵoj, ŝtonaj benkoj kaj belaj fontanoj. En “la Alameda" lokiĝas unu el la plej simbolaj monumentoj de Meksiko, la Hemiclo a Juárez (konstruaĵo duoncirkla dediĉita al la iama prezidento Benito Juárez).

Paseo de la Reforma

El Paseo de la Reforma (Promenvojo el la Reformo) estas unu el la ĉefaj avenuoj kaj unu el la plej belaj en la urbo. Troviĝas ĉi tie la kolono el la sendependeco pli bone konata kiel la angelo el la sendependeco , kolono tenanta anĝelan statuon dediĉitan al la sendependeco de Meksiko, la monumento dediĉiita al “Cuauhtémoc", la fontano de “Diana Cazadora" aŭ la Ĉasistino kaj la monumento al “Cristóbal Colón"

La Zona Rosa

zona rosa

“La Zona Rosa" lokiĝita proksime de la “Glorieta La Palma" (trafikcirklo) estas loko kiu matene-tagmeze oferas diversajn elektojn koncerne familia aŭ negoca turismado, kaj vespere aŭ nokte iĝas loko por ĉiunivela amuziĝado dediĉita al plenkreskuloj.

Chapultepec kaj Polanco

Chapultepec (Ĉapultepek) estas la plej granda publika arbaro kaj amuziga centro en la urbo kovranta surteran areon de 6.6 milionoj da kvadrataj metroj. Tie troviĝas muzeoj kiel la Muzeo Nacia pri Antropologio, la Muzeo pri Moderna Arto kaj la Muzeo pri Arto Rufino Tamayo, teatrejoj, centroj kulturaj kaj spektaklaj, la Nacia Aŭdejo (Adutiorio Nacional), granda zoo, artefaritaj lagoj, botanika ĝardeno, restoracioj, kafejoj kaj promenadelektoj por ĉiuaĝaj homoj.

 

Coyoacán

coyoacan

Laŭ la naŭatla lingvo, loko kie estas kojotoj. Cortés starigis ĉi tie la unuan ayuntamiento-n en la Valo de Meksiko. En Coyoacán oni ankoraŭ havas kelkajn vicreĝajn konstruaĵojn tamen la plejparto de la placetoj, la domoj majestaj kaj kamparaj loĝejoj faritaj el adobo apartenas al la 19ª jarcento. Se oni aldonas vastajn kulturajn, kulinarajn, komercajn kaj amuzigajn proponojn, tiam Coyoacán fariĝas unu el la plej ĉarmaj kaj allogaj lokoj de la urbo.

 

Universitata urbo aŭ CU

Ĝi datiĝas je la fino de la jardeko de 1940, kun la ĉefa objektivo kunigi en unu sola grupo de konstruaĵoj la fakultatoj, la lernejoj kaj institutoj de la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM). Ĝi lokiĝas en la suda parto de la ĉefurbo kaj estas konsiderata kiel Monda Heredaĵo de UNESKO. Oni povas plejbone eniri ĝin kiel turismaj vizitantoj ekde la Torre de Rectoría (tura konstruaĵo kie estas la rektorejo) sur la avenuo Insurgentes Sur. Sur la alia flanko de tiu avenuo estas la Estadio Olímpico Universitario (Stadiono Olimpika Universitata), la Jardín Botánico (Botanika Ĝardeno), la Biblioteca Central (Centra Biblioteko), la Museo Universitario de Ciencias y Artes (Muzeo Universitata pri Scienco kaj Arto) kaj la Museo de las Ciencias UNIVERSUM (Muzeo pri sciencoj), inter aliaj.

 

Xochimilco

xochimilco

Laŭ la Nahuatla lingvon signifas la loko de la floroj kaj estas la sola loĝejaro en la Meksika valo kiu similas al tiuj de la popoloj en la laga valo dum la antaŭhispana epoko: stratoj el akvo kaj tero, konstruitaj per ĉinanmpaj aŭ insuletoj artefaritaj. Miloj da homoj ĝuas la veturojn tra la kanaloj de Xochimilco sur trajineras [trahineras], kiuj estas florbuntaj boatetoj impulsataj de remistoj simile, oni povas diri, al tiuj en Venecio.

 

 

Villa de Guadalupe

Dum la preskaŭ sepcent jaroj pasitaj inter la fundaĵo de Meksiko-Tenochtitlan kaj la nuntempo, la Tepeyac [Tepejak’] (alia nomo por la Villa) estis kaj estas bone konata kiel loko por religia kulto. Nuntempe la Basílica [Basilika] de Guadalupe estas la plej vizitata katolika templo en la mondo, kun pli ol 16 milionoj da pilgrimantoj ĉiujare.

MEF

 

Ciudad de México

Centro Historico

Aqui se encuentra el primer cuadro de la Ciudad de México.Es la parte más antigua de la Ciudad, cuenta con más de mil 400 edificios, monumentos y sitios históricos.Está llena de comercios, oficinas, restaurantes, hoteles, bares, y cantinas, plazas y jardines, iglesias, y templos en edificaciones llenas de historia, colorido y riqueza. Es una muestra de México virreinal con numerosas huellas del pasado prehispánico y, desde luego, de los casi 200 años del México independiente. Aquí se encuentran la Plaza de la Constitución conocida como el Zócalo así como la Catedral Metropolitana.

 

 

 

Tlatelolco

tlatelolco

Tlatelolco es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad. Se estableció sobre un islote vecino que tiempo después ocuparía Tenochtitlán. En los años 60 del siglo XX se construyó sobre los barrios de Nonoalco y Tlatelolco la unidad habitacional más grande del pais, Unidad Tlatelolco. Aquí se encuentra la Plaza de las tres Culturas que es un punto obligado para visitar, porque remite al fascinante mundo prehispánico asi como el Antiguo Convento de Santiago Tlatelolco, construida por el año de 1530.

 

La alameda

Debe su nombre a que en un principio sólo se plantaron álamos ahí. Está ubicada al poniente del Zócalo. Entre 1904 y 1934 se construyó el Palacio de Bellas Artes y se encontraban la plazoleta y el convento de Santa Isabel, y al poniente, la plazoleta de San Diego. Ambas se le incorporaron en 1796 para casi duplicar su tamaño
Conserva la decoración con prados poligonales, glorietas, esculturas, bancas de piedra y bellas fuentes que adquirió principalmente durante el porfiriato. En ella, se encuentra uno de los monumentos más representativos de México, el Hemiciclo a Juárez.

 

Paseo de la reforma

paseo de la reforma

Es una de las principales avenidas más bellas de la ciudad. Aquí se encuentra la Columna de Independencia mejor conocida como “El Angel de la Independencia", el monumento a Cuauhtémoc, la fuente de la Diana Cazadora y el monumento a Cristobal Colón.

 

La zona rosa

Ubicada a la altura de la Glorieta de la Palma es un lugar que de día ofrece múltiples opciones para el turismo familiar o de negocios, durante la noche es un lugar para todas las escalas del entretenimiento de los adultos.

 

Chapultepec y Polanco

chapultepec

Chapultepec es el bosque público y centro recreativo más grande de la ciudad con una extensión de 6.6 millones de metros cuadrados. En él hallamos museos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Rufino Tamayo, teatros, centros culturales y de espectáculos, el Auditorio Nacional, un gran zoológico, lagos artificiales, un jardín botánico, restaurantes, cafeterías y opciones de paseos para personas de todas las edades.

 

Coyoacán

"Lugar de los Coyotes", en lengua náhuatl. Cortés fundó aquí el primer ayuntamiento del valle de México. En Coyoacán se conservan algunos edificios virreinales, pero la mayor parte de los palacetes, casas, señoriales y rústicas viviendas de adobe corresponden a formas del siglo XIX. Si añadimos una vasta oferta cultural, gastronómica, comercial y de entretenimiento, entonces Coyoacán se convierte en uno de los lugares más atractivos de la ciudad.

 

Ciudad universitaria.

ciudad universitaria

Surgió a fines de la década de 1940, la idea principal fue reunir en un solo gran cuerpo de instalaciones las facultades, escuelas e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Está situada al sur de la Ciudad de México y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la (UNESCO). El mejor punto de acceso para fines de visita turística es la Torre de Rectoría, ubicada sobre la avenida Insurgentes Sur.
Al otro lado de la avenida se encuentra el Estadio Olimpico Universitario, el Jardín Botánico,la Biblioteca Central, el Museo Universitario de Ciencias y Artes y Museo de las Ciencias UNIVERSUM, entre otros.

 

Xochimilco

Que en lengua Nahuatl significa el lugar de las flores es el único poblado del valle de México que tiene semejanza con lo que fueron los pueblos de la cuenca lacustre en el mundo prehispánico; calles de agua y de tierra, construidas a base de chinampas o islotes artificiales. Millares de personas disfrutan los recorridos por la red de canales de Xochimilco a bordo de trajineras, floridas embarcaciones impulsadas por un remero de pértiga, digamos, al modo veneciano.

 

Villa de Guadalupe

villa de guadalupe

Durante los casi 700 años que han transcurrido entre la fundación de México - Tenochtitlán y el presente, el Tepeyac se ha caracterizado por ser un lugar dedicado al culto religioso. La Basílica de Guadalupe es hoy por hoy el templo católicó más visitado del mundo, con más de 16 millones de peregrinos al año.

Muzeoj / Museos

 

Nacia Palaco Museo. Plaza de la Constutición, Centro Histórico. Marde ĝis vendrede ekde 9:00 ĝis 17:00 h. Sabate kaj dimanĉe ekde 10:00 ĝis 17:00h. Telefonnumero: 3688-1259. Metrostacio: Zócalo aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma parada (haltejo) 9.

Museo Archivo de la Fotografía (Arkivo pri Fotografio). Str. República de Guatemala, 34, Centro Histórico. Marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 18:00h. Telefonnumero: 2616- 7057, 2616-6975. Metrostacio: Zócalo aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 9.

Museo del Templo Mayor. Str. Seminario, 8, Centro Histórico. Marde ĝis dimanĉe ekde 9:00 ĝis 18:00h. Telefonnumero: 3688-1259. Metrostacio: Zócalo aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 9.

Museo Nacional de las Culturas. Str. Moneda, 13, Centro Histórico. Marde ĝis dimanĉe ekde 9:30 ĝis 18:00h. Telefonnumero: 5542-0484 Metrostacio: Zócalo aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 9.

Museo de Sitio y de la Música Popular Mexicana (pri popola meksika muziko) . Str. Francisco González Bocanegra, 73, Colonia [kolonja] (kvartalo) Morelos. lunde ĝis vendrede ekde 10:00 ĝis 20:00h. Telefonnumero: 5529-9745 Metrostacio: Garibaldi.

Museo Nacional de Arte (Nacia pri Arto) . Str. Tacuba, 8, Centro Histórico. Telefonnumero: 5130-3460. marde ĝis dimanĉe ekde de 10:30 ĝis 17:30 h. Metrostacio: Allende aŭ Bellas Artes. Aŭtobuso: Turibús, parada (haltejo) 10.

Museo del Palacio de Bellas Artes (Palaco pri Belartoj) . Avenida Juárez, esquina con (alvenante al) Eje Central, Centro Hístórico. Telefonnumero: 5512-2593., marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 18:00 h. Metrostacio: Bellas Artes. Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 8.

Museo Nacional de Arquitectura (pri arkitekturo) . Palacio de Bellas Artes, 3a etaĝo, Centro Histórico. Telefonnumero: 5512-2593 ext. 227. marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 18:00h. Metrostacio: Bellas Artes aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 8.

Museo Mural Diego Rivera. Str. Balderas y Colón s/n, Centro Histórico. Telefonnumero: 5512-0754., marde ĝis vendrede inter la 10ª ĝis la 18ª h. Sabate kaj dimanĉe ekde 11:00 ĝis 13:00h kaj ekde 16:00 ĝis 17:00h. Metrostacio: Hidalgo aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 8.

Museo de la Ciudad de México. Str. José María Pino Suárez, 30, Centro Histórico. Telefonnumeroj: 5542- 0083, 5522-9936. Ekde marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 17:00 h. Metrostacio: Pino Suárez aŭ Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 8.

Museo de Arte Popular. (pri popola arto) Str. Revillagigedo, 11, esquina con (alvenante al) str. Independencia. Centro Histórico. Telefonnumero: 5510 -2201 ext. 129. Ekde mardo ĝis dimanĉo ekde 10:00 ĝis 17:00h, ĵaŭde ekde 10:00 ĝis 21:00h. Metrostacio: Hidalgo. Aŭtobuso: Turibús Reforma, parada (haltejo) 8.

Museo de Geologia (pri geologio). Str. Jaime Torres Bodet, 176, Santa Maria La Ribera. Telefonnumeroj: 5547-3900,5547-3948 marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 17:00 h. Metrostacio / Metrobuso: Buenavista, Metrostacio: San Cosme.

Museo Nacional de Antropologia e Historia. Paseo de la Reforma, Chapultepec Polanco, telefonnumero: 5553-6217. marde ĝis dimanĉe ekde 09:00 ĝis 19:00 h. Metrostacio: Auditorio aŭ Aŭtobuso: Turibus Reforma, parada (haltejo) 17.

Museo Nacional de Historia, Castillo (Kastelo) de Chapultepec. Primera sección del Bosque de Chapultepec (Sekcio unua de la Arbaro de Ĉapultepek). Telefonnumero: 5061-9200. , marde ĝis dimanĉe ekde 9:00 ĝis 17:00 h Metrostacio: Chapultepec aŭ Aŭtobuso: Turibus Reforma, parada (haltejo) 2.

Museo Frida Kalho Casa Azul (Blua Domo). Str. Londres, 247, Del Carmen, Coyoacán, telefonnumeroj: 5554-5999, 5658-5778, marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 18:00 h. Metrostacio: General Anaya aŭ Aŭtobuso: Turibus Sur, parada (haltejo) 16.

Museo Nacional de Culturas Populares (Popolaj Kulturoj) . Str. Hidalgo, 289, Colonia El Carmen, Coyoacán. Telefonnumero: 9172-8840. marde ĝis ĵaŭde ekde 10:00 ĝis 18:00 h. vendrede ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 20:00 h. Metrostacio: General Anaya aŭ Aŭtobuso: Turibus Sur, parada (haltejo)15.

Museo Diego Rivera Anahuacalli. Str. Museo, 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. Telefonnumero: 5617-4310. marde ĝis dimanĉe ekde 10:00 ĝis 18:00 h. Tren Ligero (Tramo): Nezahualpilli aŭ Registro Federal.

Universum Museo de las Ciencias de la UNAM: Zona Cultural de Ciudad Universitaria (Kultura zono de la universitata urbo). Telefonnumeroj: 5622-7287, 5622-7288. lunde ĝis vendrede ekde 9:00 ĝis 18:00 h. Aŭtobuso: Turibus Sur, parada (haltejo) 13.

* Fonto: Turisma bulteno "Ciudad de México a tu alcance " disdonita senpage de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Traduko de la hispana al esperanto: David López Rueda.

Museo del Palacio Nacional. Plaza de la Constutición s/n, Centro Histórico. Martes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábado y Domingo de 10:00 a 17: 00hrs. 3688-1259. Metro:Zócalo, Turibús Reforma parada 9.

Museo Archivo de la Fotografía. República de Guatemala 34, Centro Histórico. Martes a Domíngo de 10:00 a 18:00 hrs. 2616- 7057, 2616-6975 Metro:Zócalo, Turibús Reforma, parada 9.

Museo del Templo Mayor. Seminario 8, Centro Hístórico. Martes a domingo de 9:00 a 18:00hrs. 3688-1259. Metro Zócalo, Turibús Reforma, parada 9.

Museo Nacional de las Culturas. Moneda 13, Centro Histórico. Martes a domingo de 9:30 a 18:00hrs. 5542-0484 Metro: Zócalo Turibús Reforma parada 9.

Museo de Sitio y de la Música Popular Mexicana. Francisco González Bocanegra 73, col. Morelos. Lunes aVíernes de 10:00 a 20:00hrs. 5529-9745 Metro Garibaldi.

Museo Nacional de Arte. Tacuba 8, Centro Histórico. 5130-3460. Martes a domingo de 10:30 a17:30 hrs. Metro:Allende o Bellas Artes. Turibús Parada 10.

Museo del Palacio de Bellas Artes. Avenida Juárez, esq. Eje Central, Centro Hístórico. 5512-2593. Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Metro Bellas Artes. Turíbús Reforma parada 8.

Museo Nacional de Arquitectura. Palacio de Bellas Artes, 3er piso, Centro Hístóríco. 5512-2593 ext. 227. Martes a domingo de 10:00 a 18:00hrs. Metro Bellas Artes Turibús Reforma parada 8.

Museo Mural Diego Rivera. Balderas y Colón s/n, Centro Histórico 5512-0754. Martes a domingo de 10:00 a 18:00hrs. Sábado y Domingo de 11:00 a 13:00hrs y de 16:00 a 17:00hrs. Metro Hidalgo, Turibús Ruta Reforma parada 8.

Museo de la Ciudad de México. José María Píno Suaréz 30, Centro Histórico. 5542- 0083, 5522-9936. Martes a domingo de 10:00 a 17:00. Metro Pino Suaréz, Turibús Reforma Parada 8.

Museo de Arte Popular. Revillagigedo 11 esq. con Independencia. Centro Hístóríco. 5510 -2201 ext. 129. Martes a Domingo de 10:00 a 17:00hrs, Jueves de 10:00 a 21:00hrs. Metro Hídalgo. Turíbús Reforma parada 8.

Museo de Geologia. Jaime Torres Bodet 176, Santa Maria La Ribera. 5547-3900,5547-3948 Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs. Metro/Metrobus: Buenavista, Metro San Cosme.

Museo Nacional de Antropologia e Historia. Paseo de la Reforma, Chapultepec Polanco, 5553-6217. Martes a Domingo de 09:00 a 18:00 hrs. Metro Auditorio. Turibus Reforma, parada 17.

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Primera seccion del Bosque de Chapultepec. 5061-9200. Martes a Domingo de 9:00 a 17:00 hrs Metro: Chapultepec, Turibus ruta Reforma, parada 2.

Museo Frida Kalho Casa Azul. Londres 247, Del Carmen, Coyoacan, 5554-5999, 5658-5778, Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs . Metro: General Anaya, Turibus Sur, parada 16.

Museo Nacional de Culturas Populares. Hidalgo 289, Colonia El Carmen, Coyoacan. 9172-8840. Martes a Jueves de 10:00 a 18:00 hrs. Viernes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs. Metro General Anaya, Turibus Sur, parada15.

Museo Diego Rivera Anahuacalli. Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacan.5617-4310. Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Tren Ligero: Nezahualpilli o Registro Federal.

Universum Museo de las Ciencias de la UNAM: Zona Cultural de Ciudad Universitaria. 5622-7287, 5622-7288. Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00 hrs Turibus Sur, parada 13.

* Fuente: Folleto turístico "Ciudad de México a tu alcance" distribuido gratuitamente por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal.